วันนี้ได้ไปช่วยจ่ายยา เภสัชกรไปอมรมและดูงานหลายท่าน ผู้ร่วมงานเลยแซวเพราะพี่มา ระบบITเลยรวนเครื่อง Comห้องยาใช้ไม่ได้เครื่องฟ้องว่า Server เต็มทราบว่าสถานการณ์เหล่านี้เกิดเป็นประจำแผนฉุกเฉินคือนำสกิเกอร์ที่เตรียมไว้มาเขียนด้วยมือดิฉันพยายามคัดลายมือแล้วนะ พร้อมประกาศประชาสัมพันธ์ในคนไข้ที่นั่งรอทราบปํญหาเสียเวลารอ 45 นาที ส่วนตัวมีความเห็นว่าน่าจะมีServerสำรองที่ห้องยาสามารถทำงานHOMCได้ในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่IT แก้ไขระบบให้กลับมาทำงานปกติ โดยข้อมูลที่ห้องยาคีย์ในช่วงเวลาเครื่องเสียซ่อมอยู่สามารถBack Up เข้าServer จริง ท่านผู้รู้ช่วยแลกเปลี่ยนด้วยค่ะ