งาน OTOP ทุกต้นเดือน

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวเทศบาลเมืองชุมพร
เทศบาลเมืองชุมพร  จัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP  เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2548  เมื่อวันที่ 1-3  ผ่านมา  และจะมีอีกเป็นประจำทุกเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกล่มแม่บ้าน และชาวชุมชนของเทศบาล  ถ้าใครมีเวลาว่างแวะมาชมสินค้าราคาถูกได้นะค่ะ  อาทิเช่น  เส้อผ้าบาติก  ดอกไม้จากรังไหม  เบญจรงค์  ยารักษาโรคต่าง ๆ นวดฝ่าเท้า 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon muniความเห็น (0)