วันแรก( 21 มิ.ย 59 ) ของการมาสัมมนา " ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 15 หรือ Wunca15" ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้านั่งฟัง

ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายภาพรวมของ uninet และเร่องต่างๆดังนี้ โครงการความร่วมมือระหว่า thaisan กับ uninet ซึ่งเรียกว่า "ThaiREN" เป็นเครือข่ายงานวิจัย , TEIN2 ( ระบบเครือข่ายเพื่อนักวิจัยและงานวิจัย ,internet2), APAN (Asia Pacific Advance Network) , การรายงานเร่อง VLAN ของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง และปัญหาที่เกิดขึ้น ,

                ในช่วงบ่าย ได้เข้าฟัง e-learning ชองมหาวิทยาลัยไทย TCU (Thailand Cyber University) ซึ่งได้เริ่มโครงการแล้ว มีประมาณ 3-4 แห่ง , จากนั้นก็นั่งฟัง e-learnnf ของ ม.จุฬาร่วมกับ MIT ในรูปแบบ CMS (Content Management System เน้นเรื่องการจัดการเนื้อหารายวิชา แตกต่างจาก LMS) , ช่วงท้ายได้มาฟังระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ ม.วลัยลักษณ์