คุณลุงหนานที่บ้านสถานี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (เมื่อ blog ที่แล้ว คุณลุงเล่าเรื่องแปรงสีฟันไม้ข่อยไว้นะคะ)

คุณลุงเล่าถึงคนเฒ่า อายุ 90 ที่ยังมีสุขภาพดีไว้ให้ฟังว่า

"เปิ้ลกินเนื้อสามชั้น มีมันติดอยู่บ้าง กินปลา ปลาส้ม ปลานา ปลาเลี้ยงในบ่อ ไข่ อาทิตย์ละ 2 ฟอง กินแต่ไข่ต้ม ตำ แล้วเอาเกลือมาใส่ ผักก็ปลูกเอง หาผักที่ปลอดสารพิษ ผลไม้ที่บ้านก็มีขนุน ตอนนี้อายุ 90 กว่า รักษาสุขภาพด้วยการกินอาหาร การกินต้องกินช้า เคี้ยวช้าๆ กินไปใจก็อยู่ที่ตัว เคี้ยวข้าวไป ไม่ต้องไปเปิดเพลงฟัง"

ท่านผู้เฒ่าที่คุณลุงเล่านั้น ตอนนี้มีสุขภาพดี คุณลุงจึงได้ข้อสรุปการมีสุขภาพดีว่า

  1. ร่างกายจะสมบูรณ์ดี ต้องมีอาหารดี
  2. ภายในต้องผ่องใส
  3. ต้องทำงาน กวาดบ้าน

คุณลุงบอกด้วยว่า เรื่องไม่ยากเลยนะ

เพิ่มเติมข้อมูลค่ะ ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุสุขภาพดี คือ

4. อากาศดี
5. สุขภาพจิตดี เช่น ได้รับการดูแลใส่ใจจากลูกหลาน

ขอบคุณ คุณ nunnapus และคุณ raenu w ผู้เสนอเพิ่มค่ะ