ความเห็น 48375

รายละเอียดการบรรยาย วันที่ 21 มิ.ย 49 WUNCA15

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้ไปร่วมประชุม  แต่เห็นหัวข้อการบรรยายบางช่วงเกี่ยวกับ Library automation software แล้วน่าสนใจ เอกสารจาก web site ของ Uninet บางหัวข้อมีให้ donwload แต่บางหัวข้อคาดว่าคงยังดำเนินการไม่เสร็จ  ...   ดูภาพรวมหัวข้อคร่าวๆแล้ว Uninet ให้ความสำคัญกับ software ระบบห้องสมุดพอสมควร คิดว่าอนาคตไม่นาน คงได้มีโอกาสได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทยเองเป็นแน่ค่ะ