355542 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  ติดต่อ

  ข้าพเจ้าคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชานี้ดังนี้  

1. รู้จักและเข้าใจคอมพิวเคอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี

2. สามารถนำหลักการ ทฤษฎี ผลการวิจัยมาใช้ในการออกแบบ-พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

3. นำมาใช้ออกแบบ พัฒนาการเรียนการสอนในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีพลศึกษา สำหรับการสอนของข้าพเจ้า ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้เป็นอย่างดี

4. สามารถออกแบบ จัดสร้างและประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผลิตขึ้นมาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nopachi

หมายเลขบันทึก: 34914, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:11:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #bar

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)