355542 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ข้าพเจ้าคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชานี้ดังนี้

1. รู้จักและเข้าใจคอมพิวเคอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี

2. สามารถนำหลักการ ทฤษฎี ผลการวิจัยมาใช้ในการออกแบบ-พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

3. นำมาใช้ออกแบบ พัฒนาการเรียนการสอนในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีพลศึกษา สำหรับการสอนของข้าพเจ้า ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้เป็นอย่างดี

4. สามารถออกแบบ จัดสร้างและประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผลิตขึ้นมาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nopachi

คำสำคัญ (Tags)#bar

หมายเลขบันทึก: 34914, เขียน: 21 Jun 2006 @ 12:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)