GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

355542 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ข้าพเจ้าคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชานี้ดังนี้

1. รู้จักและเข้าใจคอมพิวเคอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี

2. สามารถนำหลักการ ทฤษฎี ผลการวิจัยมาใช้ในการออกแบบ-พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

3. นำมาใช้ออกแบบ พัฒนาการเรียนการสอนในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีพลศึกษา สำหรับการสอนของข้าพเจ้า ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้เป็นอย่างดี

4. สามารถออกแบบ จัดสร้างและประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผลิตขึ้นมาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): bar
หมายเลขบันทึก: 34914
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)