คณะแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ จะมีงานใหญ่ประจำปี คือ งานนำเสนอผลงานบุคลากรสาย ข,ค ในวันที่ 17 กรกฏาคม นี้ และส่วนหนึ่งของที่นำงานที่นำเสนอ เป็นผลงานจากเรื่องที่ผ่านการได้รับรางวัล ส.6 (สร้างสรรค์นวัตกรรม) ของคณะแล้ว

        เรื่องกล่องแยกสิ่งส่งตรวจจากแกนกระดาษทิชชู (ใน Patho OTOP1) เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาแล้วติด 1 ใน 10 จาก 18 เรื่องที่ผ่านการคัดสรรเพื่อที่จะได้นำเสนองานประจำปี   ทีมได้เตรียมพร้อมแล้ว

        คงจะไม่ใช่เรื่องม้ามืด  เนื่องจากมีเรื่องดี ๆ เยอะมาก และคัดสรรแบบคัดแล้วคัดอีก เพื่อที่จะได้งานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อเนื่องในองค์กร ทุกทีมถือว่าเป็นตัวเก็งและมีสิทธิ์เข้ารอบทุกเรื่องและล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ สร้างสรรค์ และมาจากใจบุคลากรที่ร่วมกันระดมแนวคิดเพื่อสู่ความมีคุณภาพ ในการเสริมสร้างหน่วยงาน ช่วยกันคนละนิด คิดกันคนละมุม ร่วมสร้างขุมความรู้ให้กับองค์กร

        ผู้เขียนมิได้เป็นกรรมการแต่อย่างใด ใครถามมา ก็ตอบไปในฐานะพี่เลี้ยงกลุ่มที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตามลุ้น และให้กำลังใจกลุ่มต่อไปนะคะ