We Love the King # 7 The King of Kings

เกียรติคุณของในหลวงของเรา…
ไม่ใช่หอมตลบอบอวล…แต่ในเมืองไทย…
ขณะนี้…ทั้งโลก…บอกเลยว่า…

ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข…
ในโลกนี้…มี 20 กว่าประเทศ…
กษัตริย์ของประเทศไทย… เป็นผู้เสียสละจริงๆ…
รักประชาชนจริงๆ… เหน็ดเหนื่อยจริงๆ…

ในหลวงของเรา…ทรงเสียสละตลอด…
ไปต่างจังหวัด…ทรงขับรถเอง…
ไม่ว่าจะกระเทือน…กระแทกกระทั้น…
ทุรกันดาร…ขนาดไหน…
เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์…มีความสุข…
พระองค์…ไป…

จนขณะนี้…ป่วยเป็นโรคกระดูก…
ท่านเสียสละเพื่อประชาชนของพระองค์มาตลอด…
ปีนี้…อายุเกือบ 80ปี แล้ว…ใช่ไหมครับ…?

ข้าราชการ…60…เกษียณ…
ในหลวง…79 กว่า… ยังไม่ยอมเกษียณ…
ยอมแบกเมืองไทย…ยอมแบกประชาชน…ไว้บนบ่า…
นำประชาชนไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง…นำไปสู่ความสุข…
ยังทรงงานหนัก…กับโครงการเป็นร้อย…เป็นพันโครงการ…ของพระองค์ท่าน…
เพื่อความสุขของพวกเรา…

ขณะนี้… โลกทั้งโลกตัดสินแล้วว่า…
บรรดาประเทศที่มีกษัตริย์…20 กว่าประเทศ…
King of Thailand …เป็นแชมป์…เป็น The King of Kings…

กษัตริย์…ที่เสียสละ…โอบอุ้มประชาชน…ด้วยคุณธรรม…
King…ภูมิพล…แชมป์…

เหนือฟ้า…ยังมีฟ้า…
เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย…คือในหลวงของเรา…
เพราะ…ทรงธรรม…

จากหนังสือ “หยุดความเลว ที่ไล่ล่าคุณ”
โดย พ.อ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน, สมคิด ลวางกูร
นำมาร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)