เกียรติคุณของในหลวงของเรา…
ไม่ใช่หอมตลบอบอวล…แต่ในเมืองไทย…
ขณะนี้…ทั้งโลก…บอกเลยว่า…

ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข…
ในโลกนี้…มี 20 กว่าประเทศ…
กษัตริย์ของประเทศไทย… เป็นผู้เสียสละจริงๆ…
รักประชาชนจริงๆ… เหน็ดเหนื่อยจริงๆ…

ในหลวงของเรา…ทรงเสียสละตลอด…
ไปต่างจังหวัด…ทรงขับรถเอง…
ไม่ว่าจะกระเทือน…กระแทกกระทั้น…
ทุรกันดาร…ขนาดไหน…
เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์…มีความสุข…
พระองค์…ไป…

จนขณะนี้…ป่วยเป็นโรคกระดูก…
ท่านเสียสละเพื่อประชาชนของพระองค์มาตลอด…
ปีนี้…อายุเกือบ 80ปี แล้ว…ใช่ไหมครับ…?

ข้าราชการ…60…เกษียณ…
ในหลวง…79 กว่า… ยังไม่ยอมเกษียณ…
ยอมแบกเมืองไทย…ยอมแบกประชาชน…ไว้บนบ่า…
นำประชาชนไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง…นำไปสู่ความสุข…
ยังทรงงานหนัก…กับโครงการเป็นร้อย…เป็นพันโครงการ…ของพระองค์ท่าน…
เพื่อความสุขของพวกเรา…

ขณะนี้… โลกทั้งโลกตัดสินแล้วว่า…
บรรดาประเทศที่มีกษัตริย์…20 กว่าประเทศ…
King of Thailand …เป็นแชมป์…เป็น The King of Kings…

กษัตริย์…ที่เสียสละ…โอบอุ้มประชาชน…ด้วยคุณธรรม…
King…ภูมิพล…แชมป์…

เหนือฟ้า…ยังมีฟ้า…
เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย…คือในหลวงของเรา…
เพราะ…ทรงธรรม…

จากหนังสือ “หยุดความเลว ที่ไล่ล่าคุณ”
โดย พ.อ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน, สมคิด ลวางกูร
นำมาร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี