เป็นอะไรที่ดี ๆ

ดูคนดูทีการกระทำ ดูผ้นำดูที่การเสียสละ


ความเห็น (0)