ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2549 นี้ กศน.ระนอง จะดำเนินการสอบภาคทฤษฎี ของนักศึกษาที่ขอเทียบระดับการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย โดยการกำกับดูแล และควบคุมการสอบจาก กศน.สุราษฎร์ธานี นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา และหลังจากนั้นจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ การจัดทำแฟ้มสะสมงาน และการเข้าค่าย ดูแล้วก็เข้มข้น เพียงพอต่อการเทียบระดับการศึกษา น่ายินดีกับผู้ที่ขอเทียบทุกคนที่ กศน.เปิดโอกาสในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ