R2R : กลุ่ม DM (ตอนที่ 3)


หากคุณกิจมีความกระจ่างชัดในประเด็นที่พัฒนางานของตนเองแล้ว ก็ย่อมสามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนางานของตนเองต่อไปได้

          วันที่สาม...ทางกลุ่ม DM  ค่อนข้างจะเริ่มตั้งหลักได้ โดยมี Commitment ร่วมกันว่าจะยึดหลักแห่งหัวปลาไว้ให้มั่น ไม่หวั่นไหวอีกแล้วและรีบตั้งหลักรุดหน้าการเกิดการพัฒนางานให้ได้ โดยทางกลุ่มตกลงกันว่าจะเน้นการพัฒนาระบบบริการให้เกิดขึ้นให้ได้โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง...พี่เต๋าในฐานะที่รับผิดชอบในคลินิกเบาหวานเริ่มคึกคักมากขึ้น พี่เยาว์หน่วยไตเทียมก็ไม่ย่อท้อ..และมองว่าหากระบบป้องกันเราดี ภาวะผู้ป่วยก็จะไม่แย่มาจนถึงที่ต้องฟอกไต

          หลังจากที่ทุกคนตั้งหลักได้ และได้แบ่งงานกันไปทำเพื่อรีบวิ่งให้ทันเพื่อนๆ กลุ่มอื่น พี่เขียวรับไปค้นคว้าเพิ่มเติมและออกไปนำเสนอในรอบแรก ซึ่งทำให้ได้กระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น วันนี้เป็นการเดินเรื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางกลุ่ม DM เน้นหลักการได้มาถึงกระบวนการพัฒนาระบบบริการในผู้ป่วย DM พอมาถึงตอนนี้ทุกคนเริ่มหันมามองที่จุดเดียวร่วมกัน ว่าจะทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งการดูแลตนเองได้ดีในผู้ป่วยเบาหวาน โดยละลายการทำงานแยกส่วนออกไป

          ทางกลุ่มมองว่าควรจะเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากระบวนการทำงาน และการเกิดการรวมตัวของผู้ป่วยเบาหวานให้ได้ จากนั้นก็แบ่งผู้รับผิดชอบออกตาม Theme ที่กำหนดโดยกระจายไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นก็แบ่งกันไปทบทวนวรรณกรรมและนำมาเขียนโครงร่างให้แล้วเสร็จ ข้อสังเกตที่ได้จากการเรียนรู้จากกลุ่มนี้ทำให้ดิฉันมองว่าหากคุณกิจมีความกระจ่างชัดในประเด็นที่พัฒนางานของตนเองแล้ว ก็ย่อมสามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนางานของตนเองต่อไปได้

 

 

หมายเลขบันทึก: 34799เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2006 14:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:25 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

     หัวปลาของกลุ่มที่แม่น ๆ ทำให้กลุ่มไม่เขวไปไหนไกล เพียงแต่อาจจะมีบ้างที่หันไปมองกลุ่มอื่น ๆ แล้วเขวไป เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นการพัฒนาเชิงระบบที่เป็นทั้งระบบจริง ๆ เมื่อได้ไก๋ ให้เห็นความเชื่อมโยงของผู้ป่วย ในการมารับบริการ ตั้งแต่ภายใน รพ.(หน่วยงานต่าง ๆ) ระหว่างสถานบริการ (เครือข่ายบริการ) และในชุมชน (หน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายชุมชน)
     และเมื่อได้เอ๋ยทบทวนเรื่อง Good Care ใฟ้ฟังอีกครั้ง ตอนที่ผมไปที่กลุ่ม ทุกคนเริ่มจับเรื่องย่อย ๆ มาประกอบและเชื่อมโยงเข้าเป็นเรื่องใหญ่ได้ จนออกมาเป็น "การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน รพ.ยะโสธร" ในที่สุด
     หากให้ผมได้เรียนรู้สำหรับกลุ่มนี้คือ การมองเชิงระบบ (Systemic Thinking) และระบบบริการที่ดี (Good Care) เป็นสิ่งที่ควรเติมเต็มตั้งแต่ต้น...ให้ชัดเจน สำหรับหัวปลาที่เป็นโจทย์เชิงระบบ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี