การเรียนรู้เรื่อง weblog ไม่ยากอย่างที่คิด ใช้เวลาไม่มากแต่มีสิ่งที่น่าสนใจให้เรียนรู้ได้เยอะทีเดียว