ในต่างประเทศเขามีสมาคมวิชาชีพ KM แล้วนะครับ   ดูรายละเอียดได้ที่ http://kmpro.org

วิจารณ์  พานิช
 13 มิ.ย.49