การจัดการความรู้กับนักมนุษยศาสตร์ (3) : แผนที่วัฒนธรรม

ตอนที่ 1      ตอนที่ 2 

         การประยุกต์ใช้ KM คงจะทำได้หลายแบบหลายแนว   แล้วแต่ "จริต" หรือความชอบของผู้ใช้   ที่ผมจะเสนอนี้คงจะเป็นแนวหนึ่งเท่านั้น

         สมมติฐานที่ใช้คือ "ของดีมีอยู่"  ซึ่งหมายความว่ามีการดำเนินการการรวบรวมเรื่องราวหรือการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชนอยู่ในหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ อยู่แล้ว

         เครื่องมือที่จะใช้มี 2 ตัว  ใช้ร่วมกันคือ  KM กับ AI (Appreciative Inquiry)

         เริ่มด้วย D ตัวแรกของ AI คือคณะแกนนำของเครือข่ายแผนที่วัฒนธรรมร่วมกันฝัน (Dream) ว่าเครือข่ายจะมี "ภาพราง ๆ" อย่างไร   ในความฝันภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับ   ไม่ว่าฝันจริงหรือฝันจินตนาการ   เราต้องยอมรับว่าโดยธรรมชาติของภาพฝันหรือมโนทัศน์มีความไม่ชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่ง

         ตามด้วย D ตัวที่ 2 Discover คือค้นหาสิ่งดี ๆ หรือความสำเร็จตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็น "ชิ้นส่วน" หรือส่วนประกอบของภาพฝัน   ในกรณีที่ภาพฝันโดยรวมใหญ่เกินไป   ก็อาจแบ่งภาพฝันใหญ่เป็นภาพฝันย่อยและค้นหา "ชิ้นส่วน" ของภาพฝันย่อยที่มีอยู่แล้ว   เชื้อเชิญกลุ่มคนที่ร่วมกันสร้างสรรค์หลากหลาย "ชิ้นส่วน" นั้นมาเปิดเวที ลปรร. กัน   โดยใช้เครื่องมือสำหรับการจัดเวที  ได้แก่  storytelling, deep listening, dialogue, knowledge capturing เน้นทั้งความรู้แจ้งชัดและความรู้ฝังลึกในคน

         "เวที" แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีทั้ง "ผู้ปฏิบัติ",  นักวิจัยและนักบริหารจัดการวัฒนธรรม   เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและร่วมกัน "หมุนเกลียวความรู้" ที่เป็น "ความรู้บูรณาการ" ด้านวัฒนธรรม

         เราหวังว่าจะเกิด "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้" แบบนี้เป็นสิบเป็นร้อยเวทีในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ   โดยผู้จัดแต่ละเวทีต่างก็มี "ลูกเล่น" ของตนเองในการจัดและการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและทางวิชาการจากการจัดเวที

         นั่นคือแต่ละเวทีต่างก็มี D ตัวที่ 3 Design ของตนเอง   ภายใต้ภาพฝัน (D ตัวแรก) อันเดียวกัน

         การดำเนินการนี้ต้องการทักษะพอสมควร   หากทีมขับเคลื่อนเครือข่ายแผนที่วัฒนธรรมเอาจริง  สคส. ยินดีร่วมมือถ่ายทอดวิธีออกแบบเวทีและถ่ายทอดทักษะในการจัดเวทีให้แก่ทีมแกนนำเครือข่ายแผนที่วัฒนธรรม

         โดยทีมแกนนำเครือข่ายฯ คงต้องเตรียมสร้างวิทยากร KM ไว้ใช้งานของเครือข่ายต่อเนื่อง

วิจารณ์  พานิช
 3 มิ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)