โครงการ R2R ศิริราชขับเคลื่อน R2R ในโรงพยาบาล

         ผมเคยบันทึกเรื่องโครงการ R2R ศิริราชครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 28 ก.พ.49  อ่านได้ที่นี่ (click)   วันนี้ (14 มิ.ย.49) ผมไปร่วมประชุม core team ของโครงการ

         core team นี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  ส่วนผู้บริหารโครงการของศิริราช  นำโดย อ. นพ. อัครินทร์ นิมมานนิตย์   กับส่วนของ มสช. ที่รับงานที่ปรึกษาจากศิริราช   ทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักงาน R2R   มีหมอสมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการ มสช. เป็นหัวหน้า   ผมร่วมเป็นลูกทีม

มีประเด็นที่ผมชื่นชม 4 ประการที่นำมาบันทึกไว้

1. มีการใช้ KM ในการจัดการงาน R2R อย่างน่าชื่นชม   คือจัดหาทีมงานที่มีโครงการวิจัย R2R ได้ผลดีมาเล่าเรื่อง success story ให้ทีม R2R ที่กำลังก่อตัวฟัง   และภายในสำนักงาน R2R จะมีการทำ AAR กันทุกครั้งที่ทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสร็จสิ้น   ทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยได้เรียนรู้วิธีทำงานจากประสบการณ์ตรง
2. นอกจากทำงานส่งเสริม/ช่วยเหลือโครงการวิจัยเป็นรายโครงการอย่างที่ทำมาแล้ว 2 ปี   ขณะนี้หลายภาควิชา/หน่วยงานเห็นคุณค่าของ R2R   จึงเกิดการทำงานในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาควิชา/หน่วยงานกับสำนักงาน R2R   เป็นการยกระดับการจัดการงาน R2R จากจัดการเป็นรายโครงการไปสู่การจัดการความร่วมมือระดับหน่วยงาน
3. มีการประยุกต์ใช้ AI (Appreciative Inquiry) ในการสร้างความมั่นใจและการยอมรับทีมงานในหอผู้ป่วยที่ทำงาน R2R ได้ผลดี
4. มสช. ร่วมกับ R2R ศิริราชจะจัดการประชุม ลปรร. การดำเนินโครงการ R2R ในลักษณะของการประชุมแบบเน้นคุณภาพของการ ลปรร. อย่างลึก   ไม่เน้นจำนวนคน   มีการลงทะเบียนจ่ายเงินเข้าร่วมประชุม   โดยแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมควรมาร่วมแห่งละ 3 - 4 คน   ประกอบด้วยผู้บริหาร รพ.,  ผู้จัดการโครงการ R2R  และผู้ดำเนินการวิจัย   นั่นคือการประชุมนี้จะเป็นการประชุม ลปรร. ระหว่างผู้ปฏิบัติจริงในงาน R2R ของโรงพยาบาลต่าง ๆ    โรงพยาบาลที่สนใจติดต่อได้ที่ มสช. ครับ

         การประชุมนี้จะมีคุณูปการต่อการจัดการงานวิจัย R2R ของประเทศเป็นอย่างยิ่ง   ผมจึงมีความสุขมากที่จะได้เห็นการประชุมนี้

วิจารณ์  พานิช
 14 มิ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)