ความเห็น 41899

R2R : กลุ่ม DM (ตอนที่ 3)

เขียนเมื่อ 

     หัวปลาของกลุ่มที่แม่น ๆ ทำให้กลุ่มไม่เขวไปไหนไกล เพียงแต่อาจจะมีบ้างที่หันไปมองกลุ่มอื่น ๆ แล้วเขวไป เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นการพัฒนาเชิงระบบที่เป็นทั้งระบบจริง ๆ เมื่อได้ไก๋ ให้เห็นความเชื่อมโยงของผู้ป่วย ในการมารับบริการ ตั้งแต่ภายใน รพ.(หน่วยงานต่าง ๆ) ระหว่างสถานบริการ (เครือข่ายบริการ) และในชุมชน (หน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายชุมชน)
     และเมื่อได้เอ๋ยทบทวนเรื่อง Good Care ใฟ้ฟังอีกครั้ง ตอนที่ผมไปที่กลุ่ม ทุกคนเริ่มจับเรื่องย่อย ๆ มาประกอบและเชื่อมโยงเข้าเป็นเรื่องใหญ่ได้ จนออกมาเป็น "การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน รพ.ยะโสธร" ในที่สุด
     หากให้ผมได้เรียนรู้สำหรับกลุ่มนี้คือ การมองเชิงระบบ (Systemic Thinking) และระบบบริการที่ดี (Good Care) เป็นสิ่งที่ควรเติมเต็มตั้งแต่ต้น...ให้ชัดเจน สำหรับหัวปลาที่เป็นโจทย์เชิงระบบ