คำว่า "ครู" เป็นยอดแห่งคำ คนเป็น "ครู" เป็นยอดแห่งคน

เวลาผ่านไปใกล้ล่วงเช้า (ก็อีกหลายชั่วโมงอยู่) ขอเรียกว่า พรุ่งนี้ผมจะเข้าสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๒ เป็นวันแรก แต่จะเป็นแบบนี้ทุกเสาร์ - อาทิตย์ ยาวไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ทำให้ภาคเรียนฤดูร้อนนี้ เป็นภาคเรียนหฤโหดที่การสอนภาคปกติมาทับกับการสอนนักศึกษาหลังปริญญาตรีไม่พอดีกัน เรียนไม่พร้อมกัน นี่ถ้าเรียนจบปั๊บ ก็เปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๓ ทันที หายใจแทบไม่ทัน

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเหล่านี้เป็นบุคคลที่เรียนจบระดับปริญญาตรีมาแล้วเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะเพิ่งจบ หรือ จบมานานแล้ว แต่ที่เหมือน ๆ กัน คือ เขาจบสาขาอื่นที่ไม่ใช่ครู

เขาต้องมาเรียนวุฒินี้เป็นเวลา ๓ ภาคเรียน ๓๐ หน่วยกิต ฝีกสอน ๑ ปีเต็ม หลังจากนั้นจึงมีโอกาสใช้สิทธิ์สอบบรรจุขึ้นบัญชีเป็นข้าราชการครู

 

อันครูในระยะนี้กำลังบูม จากการเปิดอัตราข้าราชการครูเพิ่มขึ้น หลังจากรัฐรัดเข็มขัด (หรือไม่ใส่ใจ) มานาน เกษียณก็ยุบตำแหน่ง ครูที่เหลือก็เป็นครูอัตราจ้างที่ทำงานเพื่อรอบรรจุเป็นหมื่นคน

 

พวกหอคอยงาช้างที่กระทรวงศึกษาฯ ทำอะไรกันอยู่เหรอครับท่าน คิดมากตามระดับซีหรือเปล่าเนี่ย

 

ดังนั้น การสอนในวันนี้ของผม ถึงแม้จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการสอนก็ตาม แต่ ... การที่พวกเขาไม่ได้เป็นครู ไม่เคยซึมซับความเป็นครูมาก่อน ทำให้ผมต้องวางแผนการสอนโดยไม่ปูเนื้อหามากเกินไป แต่จะหากระบวนการผสมผสานให้พวกเขาได้รับความรู้ไปพร้อมกับการรู้คุณค่าว่า ครูที่ดีคืออะไร?

 

การค้นหาข้อมูลเรื่องของ "ครูที่ดี" จึงเป็นเรื่องที่ผมจะต้องสืบค้นเป็นเรื่องแรก ๆ

แล้วผมก็พบเนื้อความเล็ก ๆ เพียงเสี้ยวหนึ่งที่เขียนโดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ผมขอยกเนื้อความมาดังนี้

 

"... ขอให้ครูทั้งหลายตระหนักรู้ว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมาก เพราะว่าเป็นอาชีพเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกทำ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเลือกที่จะเป็นผู้บริหาร ไม่ได้ทรงเลือกเป็นนักการเมือง นักการตลาด แต่ทรงเลือกที่จะเป็นครู เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นครู ขอให้รู้ว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมาก ๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสไว้คำหนึ่งลึกซึ้งมาก พระองค์บอกว่า คำว่า "ครู" เป็นคำที่สูงส่งและประเสริฐมาก แต่หลัง ๆ มาเข้าใจผิดกันว่า คำว่า "อาจารย์" ประเสริฐกว่า "ครู" แท้จริงแล้ว คำว่า "ครู" เป็นยอดแห่งคำ คนเป็นครูเป็นยอดแห่ง "คน" เมื่อก่อนคนที่จะเป็นครูได้ต้องเป็นยอดคน แล้วจึงจะเป็นยอดครูได้

อาจารย์ใครเป็นก็ได้ อาจารย์กู้ทุกท่านเห็นไหม มรรคนายกเขาก็เรียกว่า อาจารย์วัด ดูหมอเขาก็เรียกว่าอาจารย์ ดูไพ่ป๊อกไพ่ยิปซี เขาก็เรียกว่า อาจารย์ ดูดวงเขาก็เรียกว่าอาจารย์ ดูภาพนู้ดจนเชี่ยวชาญเขาก็เรียเกจิอาจารย์ ยิ่งถ้าไปเดินอยู่ในประเทศอินเดีย ทันทีที่เดินลงจากรถทัวร์ เด็ก ๆ อินเดียจะเรียกคนไทยว่าอาจารย์กันทุกคน เป็นอาจารย์ใคร ๆ ก็เป็นได้ แต่คนที่จะเป็นครูไม่ใช่เป็นกันได้ง่าย ๆ เป็นครูแล้วถอนคืนไม่ได้ ตายไปแล้วถามว่า หลุมศพใคร หลุมศพครู แต่การเป็นอาจารย์ เมื่อออกจากมหาวิทยาลัยไปทำอาชีพอื่น เขาไม่เรียกอาจารย์อีกแล้ว แต่เป็นครู เป็นตั้งแต่เล็กแต่น้อย เป็นจนตาย เหมือนสุนทรภู่ แม้ตายไปแล้วเป็นร้อยปี แต่เราก็ยังเรียกท่านว่า "สุนทรภู่ครูกวี" ไม่เห็นมีใครเรียก "สุนทรภู่อาจารย์กวี" สักคน ..."

 

 

แหม อ่านเนื้อความนี้จบแล้ว ทำให้คิดถึงบันทึกที่ผมเขียนไว้นานแล้ว แต่ยังคงทันสมัยในความรู้สึกของผมอยู่เลย

บันทึก ครูมหาวิทยาลัย .. มักใช้คำแทนตัวเอง และตัวนักศึกษาว่าอย่างไร ?

ผมเคยตั้งคำถามเอาไว้เช่นนี้เหมือนกัน

 

ผมยังคงใช้คำว่า "ครู" มาจนถึงปัจจุบัน และคงใช้ตลอดไป

คำว่า "ครู" ศักดิ์สิทธิ์มาก แต่ปัจจุบัน "ครู" หลายคน ประพฤติตนไม่สมกับเป็นครูก็ตั้งเยอะ

นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ตัวเองดันทะลึ่งไปหาเงินระยะยาวโดยการทำวิทยฐานะอยู่อย่างนั้น

อาชีพ "ครู" เป็นการทำกุศลอันยิ่งใหญ่ แต่ถ้าเป็นครู แล้วไปทำแบบนี้ ก็จะได้ผลตรงกันข้าม คือ ทำบาปกรรมไว้กับลูกศิษย์ของตัวเอง

พึงระวังไว้นะครับ

 

เนื้อความเล็ก ๆ แต่ทำให้หัวใจคนที่อยากเป็นครูด้วยหัวใจรัก คงพองโต ไม่มากก็น้อย

แล้วผมจะนำบรรยากาศมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ

ขอให้ "ครูที่ดี" ทุกคน จงได้รับแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิตครับ

บุญรักษา ครูดีทุกท่าน ;)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยชายเขาของคนชายขอบความเห็น (57)

เขียนเมื่อ 

หายยากจริงๆค่ะ เป็นครูด้วยหัวใจ

ครู คือ ผู้ให้...                 สร้างศิษย์ไทยให้พัฒนา

เก่ง ดี มีคุณค่า               จิตวิญญาเมตตาธรรม

 

สวัสดีครับครู

"ครู คุรุของศิษย์ หรือ วัชราจารย์"

คุรุคือหนัก หมายถึงภาระหนักที่เต็มไปด้วยคุณลักษณ์อันเป็นกุศล

(จากตรุงปะ คุรุบ้าผู้ปรัชาญาณ)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

เช้านี้ตื่นมาแล้วได้อ่านอะไรๆที่เกี่ยวกับครู  รู้สึกสดชื่นค่ะ

ลูกศิษย์ของอาจารย์วสวัต คงจะผ่านด่านครูที่ดีได้ทุกคนนะคะ

ซึมซับจรรยาบรรณในวิชาชีพครู จากต้นแบบได้อย่างสวยงาม

 

                                    ชาติยืนยง  คงอยู่  เพราะครูดี

                                    สำคัญนัก  หน้าที่  เรามีอยู่

                                   งานก่อสร้าง  ห้างหอ  ยากพอดู

                                   แต่งานครู  ยากยิ่ง  กว่าสิ่งใด

                                                               มล.ปิ่น  มาลากุล

 

   เป็นกำลังใจให้อาจารย์สอนภาคฤดูร้อนที่อาจจะโหดๆ  แต่อาจารย์อย่าโหดกับลูกศิษย์นะคะ  555 +

 

เขียนเมื่อ 

อ้าว ออกมานอกกรอบ ไม่รักษาหน้าครูเล้ย... 

ขออภัยค่ะ  ผิดเป็นครู 

เขียนเมื่อ 

ความคาดหวังความเป็นครู ออกจาสูงส่ง..เป็นหอคอย

คนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูไม่ใช่จะไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู

เฉพาะคนที่ทำงานในโรงเรียนแล้ว ..เขาเป็นครูด้วยใจ และอาชีพแล้ว

การมาเรียนต่อเพียงเพื่อได้"การ์ด"ประดับข้างฝา

แต่สำหรับบางคน"การ์ด" เต็มฝาบ้าน ก็ยังไม่มีวิญญาณ..ครู

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
IP: xxx.67.252.163
เขียนเมื่อ 

ตามมาจาก FB ครับ :)

ครูโดยอาชีพ - ครูมืออาชีพ ???

สองคำนี่หละครับ เป็นภาระกิจของครู Was ต้องช่วยกล่อมเกลาศิษย์ อย่างน้อย ช่วงที่เรียนประกาศนียบัตรฯ นี้ ก็มีกระบวนการที่สร้างพลังในใจ ต่อจิตสำนึกด้วยครับ

ให้กำลังใจครับครู

เขียนเมื่อ 

ขอให้กำลังใจครูของครูทุกท่านครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณ ครูเอ แวะมาเจิมบันทึกท่านแรก ;)

คุณครูด้วยดวงใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณ วิโรจน์ พูลสุข ;)

เก่ง ดี มีคุณค่า ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ท่าน วอญ่า-ผู้เฒ่า ;)

คุรุ คือ หนักเสมอและตลอดลมหายใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครูจุฑารัตน์ NU 11 ;)

ผมไม่โหดนะครับ แต่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยปละละเลยในสิ่งไม่ดี อิ อิ

ฮา ๆๆๆๆ กรอบไม่รักษาหน้าคุณครูจริง ๆ ด้วย 555

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณ ครู ป.1 ;)

การมาเรียนต่อเพียงเพื่อได้"การ์ด"ประดับข้างฝา

แต่สำหรับบางคน"การ์ด" เต็มฝาบ้าน ก็ยังไม่มีวิญญาณ..ครู

ชอบครับ ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณเอก ... แหม ตามมาอย่างไกลเลยครับ ;)

ด้วยหน้าที่และวิญญาณที่พอมีอยู่เล็กน้อยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณครู พลาย ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่านwasawat

ความเป็นครูนั้นเป็นทุกวันทุกเวลาครับ

เขียนเมื่อ 
 • อ่านแล้วซึ้งมากเลยค่ะ"... ขอให้ครูทั้งหลายตระหนักรู้ว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมาก เพราะว่าเป็นอาชีพเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกทำ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเลือกที่จะเป็นผู้บริหาร ไม่ได้ทรงเลือกเป็นนักการเมือง นักการตลาด แต่ทรงเลือกที่จะเป็นครู เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นครู ขอให้รู้ว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมาก ๆ
 • ระลึกถึงเสมอเลยค่ะ สบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านเรื่องของ คุณครู ค่ะ

อ่านแล้วไม่มีคอมเม้นท์ ยิ้ม ๆ อมยิ้ม....

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์..มาเยี่ยมและซึ้งใจในความเป็นครู..คงจะขอทำงานอาชีพนี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่..เพราะทำให้มีชีวิตที่อยู่เป็นสุขมาถึงปัจจุบันค่ะ..

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาอ่านเรื่องราวของครูจากหัวเรื่องที่สะดุดตา
 • อ่านจบแล้วมีคำกล่าวหลายประโยคที่สะดุดใจ
 • "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสไว้คำหนึ่งลึกซึ้งมาก พระองค์บอกว่า คำว่า "ครู" เป็นคำที่สูงส่งและประเสริฐมาก แต่หลัง ๆ มาเข้าใจผิดกันว่า คำว่า "อาจารย์" ประเสริฐกว่า "ครู" แท้จริงแล้ว คำว่า "ครู" เป็นยอดแห่งคำ คนเป็นครูเป็นยอดแห่ง "คน" เมื่อก่อนคนที่จะเป็นครูได้ต้องเป็นยอดคน แล้วจึงจะเป็นยอดครูได้"
 • Sam_1348
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับ ท่าน ผอ.พรชัย ;)

ความเป็นครูเป็นทุกลมหายใจ นะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ท่านอาจารย์นพลักษณ์ ๙ Sila Phu-Chaya ;)

ระลึกถึงอาจารย์เสมอเช่นกันครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณรอยยิ้มของท่านอาจารย์ คนไม่มีราก ครับ ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู rinda ;) ... เป็นครูที่วิญญาณนะครับ ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณ ครูแป๋ม ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีดีค่ะ  คุณครูวสวัต  ดีมาร

 • ชอบคำว่า  "ครู"  มากกว่าคำว่า  "อาจารย์"  จริงๆ 
 • การใช้สรรพนามบุรุษที่1  ว่า "ครู"  สำหรับลูกศิษย์ที่ี่สอนไม่ค่อยมีปัญหา์  แต่ถ้าใช้กับคนอื่นๆ  ยังกระดากปาก  มีความรู้สึกว่าเป็นคำที่สูงส่ง เราจะคู่ควรหรือไม่
 • ครูหน่อยค่ะ  พรุ่งนี้  วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553  ร.ร.บ้านร้องขี้เหล็กจัดงานทำบุญอาคารห้องสมุดภาคเช้าค่ะ  ส่วนภาคบ่ายจัดงานกิจกรรมมหัศจรรย์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ครั้งที่  2  เรียนเชิญ  ณ  ที่นี้เลยนะค่ะ
 • นักศึกษาฝึกสอนเอกสังคม อึดจริงๆค่ะ  คงได้รับการปลูกฝังความเป็นครูได้อย่างหยั่งลึก  เยี่ยมจริงๆ  ค่ะ
 • สุขสบายดีนะค่ะ
เขียนเมื่อ 

พี่วัส

เป็นคำที่สวยงามมากนะค่ะ

คำว่า "ครู" เป็นยอดแห่งคำ คนเป็นครูเป็นยอดแห่ง "คน"

แต่ไม่อยากให้สวยงามแค่คำ

แม้ช่วงนี้อาชีพครูกำลังบูม แต่อยากให้คนที่อาชีพนี้ทำงานด้วยความรักจากหัวใจ สอนจากจิตวิญญาณ ไม่อยากแค่ให้ทำเพราะเป็นอาชีพที่กำลังบูมเท่านั้นเลย

 

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณ ครูรส ;)

ผมติดภารกิจสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในวันพรุ่งนี้พอดีเลย

คงต้องขอฝากขออภัยท่าน ผอ.สมบูรณ์ และป้า ๆ ด้วยครับ ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ น้อง สี่ซี่ ;)... ก็กลัวอยู่เหมือนกันว่า บูม หมายถึง โอกาสของหาเงินที่เยอะกว่าเดิม จิตวิญญาณยิ่งน้อย ๆ กันอยู่

สวัสดีค่ะ รู้สึกภูมิใจกับคำว่า "ครู" เช่นเดียวกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณครู กฤษฎิ์สราวลี ยองใยกฤษฎา ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • พี่คิมมาอ่านหลายครั้งแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้เม้นท์  เพราะยังคิดไม่ออก  กลัวพุดแรงเกินไป
 • ที่มาอ่านหลายครั้งเพราะต้องการอ่านเม้นท์ของท่านอื่น ๆ ค่ะ
 • วันนี้...อ่านงานของครูส่งผลงาน "ครูเกียรติยศ"  อ่านไปก็น่าละอายอย่างยิ่ง  อ้างชื่อพี่คิมเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาหน้าตาเฉย  ทั้ง ๆที่ไม่เคยรู้จักกันสักนิด
 • นอกเหนือจากนี้  แก้ พ.ศ.อ้างอิงในบรรณานุกรม  ซึ่งเจ้าของเขียนไว้เมื่อ 2521  แต่มันนานเกินไป  ถูกแก้ให้เป็น 2445
 • ครูเกียรติยศประเภทเหวี่ยงแห...ค่ะ  ยังไงก็ส่งไปก่อน หลอกคนอื่นยังไม่พอ หลอกตัวเอง แล้วจะไม่หลอกเด็กได้หรือคะ
 • ผลงานเหมือนคนอารมณ์แปรปรวนเขียนขึ้น  หรือ ๒๐ คนช่วยกันเขียน  เพราะสับสน  จัยโน่น จับนี่มาใส่รวมกัน
 • ฝากอาจารย์เข้าห้องเรียน...ของคนเป็นครูด้วยนะคะ
 • แบบนี้..เกียรติยศ  อยู่ที่ไหนคะ
เขียนเมื่อ 
 • ขออภัยค่ะ จิ้มผิดค่ะ
 • ถูกแก้ให้เป็น 2445 2545 ค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูเสือ ครูดีที่ใจฮ้าย ;)

หวังให้ครูที่กำลังบูมช่วงนี้ ได้มาทำหน้าที่อย่างมีคุณภาพค่ะ

เป็นครูแล้วถอนคืนไม่ได้ ตายไปแล้วถามว่า หลุมศพใคร หลุมศพครู

เป็นกำลังใจให้ครูดี ทุกพื้นที่เช่นกัน ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ถึงแม้จะเป็นเรื่องเลวร้ายในความโลภของครู แต่ประทับใจในความตรงไปตรงมาของคุณ ครูคิม ยิ่งนักครับ ... ผมไม่ค่อยเห็นครูคนไหนออกมาพูดตรงไปตรงมา เห็นแต่ออกมาปกป้องคนทำผิด ครูพวกนี้ก็ได้ใจ ไม่เคยคิดจะทำสิ่งให้ให้ถูกต้องจริง ๆ ทำเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ เท่านั้น

ขอบคุณมากที่สุดครับ คุณ ครูคิม ;)

ผมจะทำหน้าที่ของคนเป็นครูของครูให้ดีสุด ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณ poo ;)

เขียนเมื่อ 
 • เพิ่งเข้ามา ผมรอดแล้ว
 • เพราะชอบแทนตัวด้วยคำว่า ครูมากกว่าอาจารย์
 • เพิ่งไปสอนนักศึกษาปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษ ของม.ราชภัฏนครปฐมกลับมา
 • ยังไม่ได้เขียนให้อาจารย์อ่านเลย
 • ว่ากันว่า ครูเก่าไม่มีวันตาย
 • แต่ครูแก่ ไม่แน่ ฮ่าๆๆ
 • มาแซวก่อนครับ
เขียนเมื่อ 

แหม ท่านอาจารย์ขจี๊ด ... ;)

แวะมาแซวเลยนะครับ ... ผมขอเป็น "ครูเก่า" ดีกว่างั้น 55

และมอบตำแหน่ง "ครูแก่" ให้อาจารย์แทน อิ อิ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

อ่านมาหลายบันทึกแล้ว ขอฝากร่องรอยสักนิด ชอบมากค่ะ

 

 

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณ krutoiting ที่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้ (บ้าง) อิ อิ ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.วัต

ถ้าเราจะเป็นครู ก่อนเราจะสอนคนอื่น เราสอนใจตัวเองได้ไหมค่ะ

เขียนเมื่อ 

น้อง berger0123 ;)

คนเป็นครู หากต้องการจะสอนสิ่งใดกับลูกศิษย์ ตัวเองต้องทำได้ก่อน

หากทำไม่ได้ อย่าสอน

หากจะสอน ต้องทำได้จริง

เช่น ขี่รถเครื่อง ต้องสวมหมวกกันน็อค แต่ครูยังไม่เคยสวมให้เด็กเห็น แบบนี้ก็ไม่ต้องไปสอนเขา เพราะตัวเองยังทำไม่ได้ อายเขา

;)

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาเยี่ยมพร้อมอารมณ์ขันเช่นเดิมนะคะ ฮ่าๆๆๆๆ หยอกล้อไม่ออก ขอม้วนเสื่อกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์....ครูพันธ์ใหม่ที่กำลังจะสอบนี้...คงมีเทคนิคการสอนที่ทันกับเด็กรุ่นใหม่นะคะ

เขียนเมื่อ 

อิ อิ ขอบคุณมากครับ ท่านอาจารย์นพลักษณ์ ๙ Sila Phu-Chaya ;)

อย่าลืมม้วนเสื่อกลับมานะครับ ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณครู rinda ;)

ดูเหมือนหลายคนจะมีความตั้งใจที่จะเป็น "ครูที่ดี" ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ติดตามเรื่องเล่าครับ

รักประเทศไทย  ตำรวจเป็นมิตร  ใกล้ชิดประชาชน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ท่าน พ.ต.อ.ชาญเดช ;)

เขียนเมื่อ 

ยิ่งกว่าครู คือ กระบวนกรค่ะ

เป็นความรู้ที่เกิดจากการลงมือทำ แล้วมาสอนค่ะ

เขียนเมื่อ 

อย่าง อ. วัต พ่อครูบา อ.ขจิต ก็ถือว่าเป็นกระบวนกรค่ะ

เขียนเมื่อ 

กระบวนกร คือ จอมยุทธ์ 555

ขอบคุณครับ น้อง BERGER0123 ;)

เขียนเมื่อ 

ข้าน้อย ขอคารวะท่านจอมยุทธ อ.วัต ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีขอรับ ท่านจอมยุทธ berger0123 ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ไม่รู้จะจำกันได้หรือเปล่า เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับ ^^ (เพิ่งแวบมาดูGotoknow ในรอบ๑ปี นะเนี่ย)

เขียนเมื่อ 

จำได้สิครับ ลูกศิษย์ ป.บัณฑิตฯ รุ่นแรกของครู ณ แม่ฮ่องสอน สบายดีนะครับ ;)

หายไปหลายปี กลับมาอีกรอบเนอะ

เขียนเมื่อ 

ขอเริ่มต้น เป็น "ครูที่ดี" ด้วยคนครับ ^^

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับ ท่านอาจารย์ตี๋ ครูgisชนบท เข้าร่วมก๊วนครับ ;)...

ขอบคุณมากครับ

หมายเลขบันทึก

347476

เขียน

27 Mar 2010 @ 01:41
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:38
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 57, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง