พิไล

การเสนอแผนงานวิจัย

       วันศุกร์ที่แล้วอาจารย์ซูซูให้การบ้านให้ไปค้นคว้าหางานทางอินเตอร์เน็ตให้ไปหางานที่เกี่ยวกับ Knowlege Management และอาจารย์นำมาเสนอและอธิบายให้ฟัง และวันนี้ให้รายงานงานที่ทำวิจัยโดยที่อาจารย์อุทัยเป็นคนแรกที่นำเสนอโดยเสนอเรื่อง 1 ไร่พอเพียงตามแนวเศษฐกิจพอเพียง ได้มีการทำ Model งานวิจัยและออกแบบการทำงานวิจัย

         Methodology

 1. Reveiw  ( 4 week)  (Meetting Group)

 2.Servery  ( 2 week)  (Meetting Group)

 3. Analysis (3 week)

 4. Design  ( 2week)   (Meetting Group)

  5.Rretest ( 4 week)

  6.Monitering (4week)

  7.Analyse / Synthesis  (8week)

  8.Report

      ส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นการการนำเสนอของอาจารย์พันดา และทุกวันอาจารย์ซูซูจะให้การบ้านไปทำทุกวัน หาคำศัพย์ภาษาอังกฤษทุกวัน การเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ซูซูสนุกมากถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตาม  การเรียนไม่เครียดทำให้เราเรียนรู้ง่ายขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (0)