32 อบรมบุคลากร ผู้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

32 อบรมบุคลากร ผู้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการอบรมบุคลากร ผู้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท

 

             ในการ อบรมบุคลากร ผู้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีดังนี้

              - อบรมโครงสร้างหลักสูตร 51

              - การเทียบโอน

              - การวัดและประเมินผล

              - โครงการวิจัยอย่างง่าย

              - การทำ กพช.

              - การทำปฎิทินรายภาค

              - การเขียนแผนการเรียนรู้

              - การบุรณาแผนการเรียนรู้

              - การแนะแนววิธีการเรียนแบบ กศน. มีรูปแบบการเรียนแบบพบกลุ่ม,แบบตัวเอง แบบทางไกล,แบบชั้นเรียน และแบบอื่นๆ

              - การเขียนโครงการ

              - สาระที่เรียน ชั้น 3 ระดับ ในภาคเรียนที่ 1/2553

----------------------------------------------------------------------------------------------

     ระดับประถม          /  ระดับ  ม.ตัน             /   ระดับ  ม.ปลาย

1.วิชาภาษาไทย         /   วิชาภาษาไทย         /   วิชาภาษาไทย

2.วิทยาศาสตร์           /  วิทยาศาสตร์            /    วิทยาศาสตร์

3.ช่องทางเข้าสู่อาชีพ  /  ช่องทางเข้าสู่อาชีพ   /   ช่องทางเข้าสู่อาชีพ

4.เศรษฐกิจพอเพียง    /  เศรษฐกิจพอเพียง    /    เศรษฐกิจพอเพียง

5.ทักษะการเรียนรู้      /   ทักษะการเรียน        /    ทักษะการเรียนรู้

6.        -                  /         -                    /    ศิลปะศึกษา

หมายเหตุ : สำหรับภาคเรียนที่1/2553

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

หลักสูตร กศน.พ.ศ.2551 ในปีการศึกษา 2553

หลักสูตร กศน.2551 ได้พัฒนามาจากหลักสูตร กศน. พ.ศ. 2544
โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา
มีศักยภาพในการประกอบอาชีพการศึกษาต่อ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข   กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน

โครงสร้างหลักสูตร มี 3 ระดับ คือ
ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระการเรียนมี 5 สาระ คือ

1) สาระทักษะการเรียนรู้  
2)สาระความรู้พื้นฐาน
3)สาระการประกอบอาชีพ
4)สาระทักษะการดำเนินชีวิต
5) สาระการพัฒนาสังคม
มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

เวลาเรียน ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน  ยกเว้นกรณีมีการเทียบโอนผลการเรียน
หน่วยกิต  ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  โดยแยกเป็นแต่ละระดับ คือ

       ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

วิธีการจัดการเรียนรู้ มี 7 รูปแบบ คือ  
1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2) การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม  
3) การเรียนรู้แบบทางไกล  
4)การเรียนรู้แบบชั้นเรียน (ร.ร.ผู้ใหญ่)  
5) การเรียนรู้ตามอัธยาศัย  
6)การเรียนรู้จากการทำโครงงาน  
7)การเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ตามความต้องการ

สื่อการเรียนรู้  เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ สื่อที่ครู หรือผู้เรียนสร้างขึ้นเองก็ได้

การวัดและประเมินผลการเรียน  คือ
1)การวัดและประเมินผลรายวิชา  
2)การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง  
3) การประเมินคุณธรรม  
4)การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองห้า(สายใยรักแห่งครอบครัว)

คำสำคัญ (Tags)#กศน#ร9#กศน.ตำบล#กศน.อำเภอคลองหลวง#กศน.ตำบลคลองห้า#ขจรรณชิต#ครูหมี#คลองห้า#สายใยรักคลองห้า

หมายเลขบันทึก: 346557, เขียน: 23 Mar 2010 @ 21:14 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.121.81.41
เขียนเมื่อ 

รวดเร็วทันใจจัง ไม่ตกข่าว (คนเมืองหลวงบังเอิญสนใจจะเรียน กศน.)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่ให้ความใจ ให้ท่านที่สนใจสอบถามจาก กศน.ที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือ กศน.ที่ท่านสะดวก ขอทราบละรายเอียด เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจวิธีการเรียนแบบ กศน.