การจัดการความรู้กับนักมนุษยศาสตร์ (2) : แผนที่วัฒนธรรม

ตอนที่ 1 (click)

         ศ. นพ. ประเวศ  วะสี  กล่าวในปาฐกถานำของการสัมมนาว่า "ต้องจับเรื่องวัฒนธรรมและดำเนินการในฐานะที่เป็นรากฐานของสังคม   ไม่ใช่ในฐานะเป็นไม้ประดับ"

         ท่านเตือนว่า  อย่าหลงอยู่แค่ระดับศิลปะวัฒนธรรม   เพราะจะทำให้มองวัฒนธรรมอย่างแคบ   มองแยกส่วน  ไม่มีพลัง

         ต้องมองว่า   วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ   เนื่องจากวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม  จึงมีความหลากหลาย    ความหลากหลายทำให้เกิดความงามและมีพลัง

         การดำเนินการแผนที่วัฒนธรรมจึงเป็น "แผนที่ภูมิปัญญา"  ภูมิปัญญา หมายความว่าปัญญาของแผ่นดิน   ปัญญาที่มาจากแผ่นดิน  มาจากชีวิตของผู้คน   นำไปสู่ "ความมั่นใจแห่งชาติ" และ "เศรษฐกิจวัฒนธรรม"  

         ทั้ง ศ. นพ. ประเวศ วะสี และท่านองคมนตรี ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัย  ประธานเปิดงาน   ให้ความเห็นตรงกันว่าต้องดำเนินการแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการสร้างคุณค่า (value) ไม่ใช่ราคา (price)   โดย ศ. นพ. ประเวศเสนอให้ตั้งคำถามวิจัยในระดับคุณค่า  เชิงระบบ/นโยบาย   และเชิงยุทธศาสตร์

         การเอา KM มาใช้ขับเคลื่อนแผนที่ทางวัฒนธรรม   จึงต้องยึดถือหลักคุณค่าต่อกลุ่มชน  ต่อสังคม/ประเทศและต่อบุคคล   รวมทั้งใช้มุมมองเชิงระบบ  เชิงนโยบาย  และเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชุมชนและระดับประเทศ   ในการขับเคลื่อนเครือข่ายแผนที่วัฒนธรรม

         เราจะเดินเครือข่ายแผนที่วัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายเน้นที่คุณค่า   ไม่ใช่เน้นราคา

วิจารณ์  พานิช
 3 มิ.ย.49

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

กำลังใจ
IP: xxx.188.0.93
เขียนเมื่อ 

 ขออนุญาตแสดงความคิดตามประสาผู้ไม่รู้นะคะ...

วัฒนธรรมและแผนที่ภูมิปัญญาชีวิตของมนุษย์

ย่อมเป็นไปได้หากเข้าใจในคุณค่าต่อกัน

จะเป็นกำลังใจให้สำหรับ ผู้ที่จริงใจจริงจัง

ขอให้มุ่งมั่นให้สำเร็จในงานที่ทำเพื่อเป้าหมายที่วางไว้

วิถีชีวิตที่จะขับเคลื่อนต่อไป คงผ่านอุปสรรคไปได้

ภูมิปัญญาย่อมเกิดเป็นเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

นม.
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 

พุทธทาส "งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบัลดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน"

จะพยายามขอรับ