กำเนิด KM Extern เพื่อการขับเคลื่อน KM ประเทศไทย

         เวลานี้ KM Intern คนแรกของ สคส. คือคุณกรวีร์  โภคะศฤงคาร  กำลังฝึกอยู่ในเดือนที่ 2 และกำลัง ลปรร. ประสบการณ์การเป็น KM Intern ของเธออยู่ในบล็อก gotoknow.org/blog/fastlearning

         สคส. ใช้ KM Internship Program เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน KM ประเทศไทย   เพื่อสร้างกองทัพ “คุณอำนวย” และ “วิทยากร” KM ให้แก่ประเทศไทย
 
         แต่สถานที่สำนักงานของ สคส. ซึ่งมีพื้นที่เพียง 200 ตารางเมตร   เป็นข้อจำกัดทำให้เรารับ KM Intern ได้เพียงครั้งละ 2 คนในเวลาเดียวกันและแต่ละคนจะเข้ามาอยู่กับเรา 3 เดือน

         เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.49  เรานัดคุณศิริวรรณ สุระอาภรณ์  มาสัมภาษณ์ว่าจะรับเป็น KM Intern คนที่ 4 หรือไม่   คุยกันเดี๋ยวเดียวเราก็รู้ว่าเธอมีความเหมาะสม   แต่จะต้องรอไปจนถึงปี พ.ศ.2550  จึงจะถึงคิว  จึงเกิดแนวความคิด KM Externship Program ขึ้น   โดยที่เป็นการปรับจาก KM Internship Program ให้สามารถรับคนเข้ามาเป็นเครือข่ายการทำงานและเรียนรู้ KM จากการปฏิบัติได้มากคนขึ้น

                       

KM extern คนแรกน่าจะเป็นคุณพรพิมล ยุตติโกมิตร์ (ขวาสุด)  ส่วนคนที่มาสัมภาษณ์เป็น KM Intern และกระตุ้นให้เราคิดให้มี KM Extern คือคุณศิริวรรณ สุระอาภรณ์ (คนที่ ๒ จากขวา) ซึ่งน่าจะเป็น KM Extern คนที่ ๒ ของ สคส.

         เพื่อขับเคลื่อน KM ประเทศไทยด้วยการสร้าง “คุณอำนวย” จำนวนมากขึ้น  รวดเร็วขึ้น

         KM Extern ของ สคส. จะต้องผ่านการสัมภาษณ์แล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม   เข้ามาร่วมทำงานกับ สคส. โดยไม่ต้องเข้ามาอยู่ในสำนักงานเป็นเวลา 6 เดือน   โดยแต่ละคนจะต้องเขียน “หลักสูตร” ของตนเองว่าจะเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบใดบ้างของ สคส. โดย สคส. จัด “บั๊ดดี้” (buddy) ให้   การเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ สคส. ไม่คิดค่าบริการ   แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีเงินสนับสนุนให้   ดังนั้นถ้าต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมในต่างจังหวัดก็ต้องออกค่าเดินทางและค่าที่พักเอง

         ท่านที่สนใจเขียนใบสมัครเข้ามาได้แบบเดียวกับ KM Internship Program   ซึ่งดูประกาศได้ในเว็บไซต์ www.kmi.or.th   เรารับเฉพาะคนที่เอาจริงเอาจัง  ทุ่มเท  และมีประสบการณ์การทำงานเหมาะสมเท่านั้น   คือเน้นคุณภาพไม่เน้นจำนวน

วิจารณ์  พานิช
 15 มิ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)