เมื่อไม่มีแถบเครื่องมือในการ edit บันทึก

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ด้วยข้อจำกัด ของพัฒนาการ Browser เรื่อง Read Write เป็นปมหนึ่ง ที่กลายเป็นปัญหาให้กับ User ในการ edit บันทึก ใน Gotoknow

      ปัญหาสารพัดรูปแบบที่ผู้เขียน Blog ต้องเผชิญ  อาจช่วยได้ ด้วยเทคนิคบางอย่าง เช่น กรณี  " ไม่มีแถบเครื่องมือในการ edit บันทึก "

       ทดลองวิธีนี้    เข้าไปที่ Tool   เลือกInternet Option  เลือกAdvanced  เลือกSecurity   เลือกAllow Content   ตามลำดับ

       คุณวิบูลย์  ไพโรจน์ฤทธิ์  จาก กฟผ. ค้นพบ เทคนิคการช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ และ Share ให้ผู้เขียน ในโต๊ะอาหาร ซึ่งมี อ.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์ จาก มอ. ร่วมแลกเปลี่ยนด้วย  ทำให้ผู้เขียนเข้าใจแล้วว่า ด้วยข้อจำกัด ของพัฒนาการ Browser เรื่อง Read  Write เป็นปมหนึ่ง ที่กลายเป็นปัญหาให้กับ User ในการ edit บันทึก ใน Gotoknow

       ผู้เขียนทดลองดูแล้ว พบปัญหาใหม่ของ Windows 98 ที่ใช้อยู่กำลังจะหมดอายุ เพราะส่งเสียงเตือน หลายรูปแบบ สัปดาห์หน้าจะให้เทคนิคเขาจัดการลงซอฟแวร์ใหม่  ผู้เขียนได้เรียนรู้ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงของปมปัญหาเชิงการใช้เทคโนโลยี เมื่อลงมือทดลองทำ และคงได้เรียนรู้มากขึ้น เมื่อแก้ไขปัญหาสำเร็จ และสามารถใช้ Gotoknow ที่บ้าน นำเสนอผลงานได้อย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ทดลอง แลกเปลี่ยนหลายเทคนิค
  • ก็จะทำได้ครับ