ไฟล์ภาพมีเยอะเหมือนกันครับ ถ้าสนใจจะทำไฟล์ . zip ให้โหลดครับ

http://gotoknow.org/file/naratr/1132721143.jpg

 

http://gotoknow.org/file/naratr/004.jpg http://gotoknow.org/file/naratr/005.jpg

http://gotoknow.org/file/naratr/003.jpg

http://gotoknow.org/file/naratr/001.jpg

http://gotoknow.org/file/naratr/04.jpg