คุณคาดหวังและตั้งใจกับวิชานี้อย่างไร

ต้อง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความคาดหวังและตั้งใจกับวิชานี้

ความคาดหวังของข้าพเจ้านั้นเพื่อที่จะมีความรอบรู้ความสามารถที่ทันสมัย  ทันเหตุการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  สามารถเชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถในวิธีการแสวงหาความรู้ มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการแก้ไขปัญหา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ และทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รู้และเข้าใจว่าสื่อที่ใช้นั้นแต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างไร มีความแตกต่างกันทางด้านไหน มีทักษะในการทำเพิ่มขึ้น เข้าใจในงานที่จะทำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม ความตั้งใจของข้าพเจ้าคือ จะขยันและทำความเข้าใจในวิชานี้ให้มากที่สุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kanyanatความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

34599

เขียน

19 Jun 2006 @ 09:20
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 09:54
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก