"ชีวิตไม่ได้ขึ้นกับพรหมลิขิต   และทำนายล่วงหน้าไม่ได้
   แต่สามารถกำหนดได้ โดยการอธิษฐานจิต"
  
      

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน