วิทยาศาสตร์กับดนตรี


งานวิจัยเกี่ยวกับดนตรีที่น่าสนใจ

                   

ดนตรีช่วยกล่อมโลกให้สดใส  ดนตรีเริ่มมีมาตั้งแต่เสมัยใด มื่อไหร่ (เรื่องนี้ต้องถามครูดนตรี.....แล้วหล่ะ) ในส่วนตัวของผู้เขียนเป็นคนชอบฟังเพลง(แต่ไม่ได้หมายความว่าร้องเพลงเพราะนะคะ) จึงสนใจว่าเสียงดนตรีมีผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่
           ในด้านวิทยาศาสตร์ มีการตั้งสมมุติฐานหลายๆเรื่อง
เกี่ยวกับดนตรี ที่น่าสนใจเช่น ดนตรีหรือเสียงเพลงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช, เสียงเพลงทำให้ไก่ออกไข่ได้มากขึ้นเป็นต้น   มีงานวิจัยเกี่ยวกับดนตรีที่น่าสนใจ เช่น

เสียงดนตรีส่งผลต่อหัวใจ

 

 

             ศ. ลูเชียโน เบอร์นาดี จากมหาวิทยาลัยพาวีอา ประเทศอิตาลี เปิดเผยว่า พลังของดนตรีสามารถเยียวยามนุษย์ได้ โดยเสียงเพลงส่งผลต่อการไหลเวียนในหัวใจ หลอดเลือด ปอด เสียงเพลงหนักๆ เพิ่มความดันเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจของผู้ฟัง แต่ถ้าฟังเพลงเบาๆ ผ่อนคลายจะส่งผลในทางตรงกันข้าม การค้นพบนี้อาจช่วยทำให้เรานำดนตรีเข้าไปใช้ร่วมกับยาในการฟื้นฟูผู้ป่วย

การทดลองของศ.เบอร์นาดีทำโดยให้อาสาสมัครฟังเพลงคลาสสิคอย่างเพลงวาเพนสิเอ โร่ในโอปร่านาบุ๊คโก้ของเวอร์ดี เพลงจากโอปร่าเรื่องทูรันดอตของปุชชินี่ สลับกับการไม่ได้ฟังอะไรเลย พบว่า ขณะที่อาสาสมัครฟังเพลงอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดสูงขึ้น แต่เมื่อไม่ได้ฟังเพลงอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดลดลง

ขอบคุณแหล่งที่มา  :www.matichon.co.th/khaosod/

 

ต้นไม้ฟังเพลง

     เมื่อ พ.ศ. 2516 โดโรธี รีแทลเแลค ได้พิมพ์หนังสือชื่อ The Sound of Music and Plant (เสียงดนตรีและพืช) โดยเล่ารายละเอียดในการทดลองของเธอซึ่งทำที่วิทยาลัย Woman’s College ในเดนเวอร์ให้ฟังว่า 
เธอได้นำพืชไปไว้ในห้องทำการทดลอง โดยวางพืชแยกไว้ในห้องต่างๆกันซึ่งทุกห้องมีลำโพงสำหรับให้เธอปล่อยเสียงเข้าไปได้ ต้นไม้ในแต่ละห้องจะได้เสียงเพลงต่างกัน เธอเฝ้าดูการทดลองและจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน โดโรธีได้พบผลการทดลองอันน่าทึ่งดังนี้
        การทดลองที่หนึ่ง เธอเปิดเพลงที่มีจังหวะคงที่ให้ต้นไม้ในห้องทดลองทั้งสามฟัง ห้องแรกเธอเปิดเพลงให้ฟังติดต่อกัน 8 ชั่วโมง ห้องที่สองเปิดให้ฟัง 3 ชั่วโมง ห้องที่สามไม่เปิดเสียงใดๆเลย
ผลการทดลองปรากฏว่า ต้นไม้ทุกต้นที่อยู่กับเพลงนานติดต่อกัน 8 ชั่วโมง โทรม และตายภายใน 14 วัน ส่วนต้นไม้ทกต้นที่อยู่กับเพลงเพียงวันละ 3 ชั่วโมง เจริญเติบโตสมบูรณ์ดี ยิ่งกว่าต้นไม้ที่ไม่ได้รับเสียงอะไรเลย 
                    จากการทดลองของคุณโดโรธีทำให้ทราบว่า เสียงมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคนหรือพืช หรือแม้แต่สัตว์ ดิฉันก็เคนทราบข่าวว่าเกษตรกรหลายแห่งเปิดเพลงให้ไก่ให้วัวฟัง ซึ่งได้ผลดีมาก ไก่ให้ไข่ดีกว่าเดิม การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงสามารถสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นหรือเลวลงได้ คุณเองก็คงเคยสังเกตตัวเองมาแล้วว่าเสียงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คุณได้อย่างไรบ้าง ...........

                                    

โดย กานดา พุฒตาล
คู่สร้างคู่สม

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ-บรรเทาปวดเรื้อรัง

 


                    งานวิจัยเกี่ยวกับยังดนตรีมีอีกมาก  นอกจากนั้นแล้วดนตรียังสื่อไม่ว่าจะสุข ทุกข์ เศร้า เหงา อาลัย จะอย่างไรก็ตามก็ขอให้เสียงเพลง หรือดนตรีทำให้ทุกท่านมีความสุข มีพลังในการสรรค์สร้างสิ่งดีๆอยู่เสมอ....

บีบีซีนิวส์ - นักวิจัยยืนยันการฟังเพลงก่อเกิดผลดีในแง่ของอาการเจ็บปวดเรื้อรัง แม้ยังมีผู้รู้แย้งว่า ดนตรีอาจเพียงช่วยหันเหความสนใจของผู้ป่วยจากอาการเจ็บปวดชั่วคราวก็ตาม

       
นักวิจัยอเมริกันทดสอบผลของดนตรีต่อผู้ป่วย 60 คนที่มีอาการปวดเรื้อรังแรมปี และพบว่าผู้ที่ฟังเพลงมีอาการปวดลดลง 21% และอาการซึมเศร้าที่เกิดจากความเจ็บปวดลดลง 25% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ฟังเพลง

ผลศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารเจอร์นัล ออฟ แอดวานซ์ เนิร์สซิง ยังพบว่าดนตรีช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความไร้ความสามารถของตัวเองน้อยลง

ผู้ป่วยในโครงการศึกษานี้ถูกคัดเลือกมาจากคลินิกระงับปวดและคลินิกจัดกระดูก ซึ่งเป็นผู้ป่วย อาทิ โรคข้อเสื่อม และโรคปวดข้อรูมาตอยด์ มาเป็นระยะเวลา 6 ปีครึ่งโดยเฉลี่ย และส่วนใหญ่มีอาการปวดร่างกายมากกว่าหนึ่งจุดและปวดเรื้อรัง
นักวิจัยจัดให้ผู้ป่วยบางคนฟังเพลงจากหูฟังทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่คนอื่นๆ ที่เหลือไม่ได้ฟังเพลงเลย

นอกจากนั้น ในบรรดาผู้ป่วยที่ฟังเพลง ครึ่งหนึ่งสามารถเลือกเพลงที่ชอบ อีกครึ่งหนึ่งเลือกเพลงฟังสบายๆ จากเทป 5 ชุดที่นักวิจัยจัดไว้ให้

ผลการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่า การฟังเพลงส่งผลอย่างมากต่อกลุ่มทดลองสองกลุ่ม ในแง่ของการลดความเจ็บปวด ความซึมเศร้า และความด้อยความสามารถ อีกทั้งช่วยเสริมสร้างพลังและกำลังใจดร. แซนดรา ซิดเล็กกิ จากคลีฟแลนด์ คลินิก ฟาวน์เดชัน กล่าวและว่า

มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสองกลุ่มที่ได้ฟังเพลง แต่ทั้งสองกลุ่มต่างมีอาการดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฟังเพลงเลย

ความปวดที่ไม่ใช่โรคมะเร็งยังคงเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญ และยาไม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดนี้ได้ ดังนั้น หากมีสิ่งใดที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยศาสตราจารย์มาเรียน กู๊ด ที่ร่วมศึกษาในโครงการนี้ด้วย เสริมว่าการฟังเพลงแสดงให้เห็นแล้วว่า ทำให้เกิดประโยชน์มากมาย และการวิจัยของเราช่วยตอกย้ำว่า ดนตรีมีบทบาทสำคัญต่อสุขอนามัยยุคใหม่อนึ่ง การวิจัยก่อนหน้านี้ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับเดียวกันพบว่า การฟังเพลงสบายๆ 45 นาทีก่อนนอน ช่วยทำให้หลับเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมกว่า 1 ใน 3

อย่างไรก็ตาม ดร. เคที สแตนนาร์ด เลขาธิการกิตติมศักดิ์ของบริติช เพน โซไซตี้ กล่าวว่า แม้ผลการศึกษาจากสถาบันหลายแห่งแสดงให้เห็นว่า ดนตรีทำให้เกิดผลดีต่อผู้ที่มีอาการเจ็บปวด กระนั้น ผลที่เกิดขึ้นอาจเล็กน้อย และน่าสงสัยว่าจะเป็นเพียงผลระยะสั้นเท่านั้น

ความเจ็บปวดเป็นเรื่องซับซ้อนมาก และอยู่ใต้อิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น อารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพจิตใจ หากดนตรีทำให้คุณผ่อนคลาย ก็อาจหวังได้ว่าจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้ด้วย ดร. สแตนนาร์ดสำทับว่า มีความเป็นไปได้ที่ดนตรีอาจเพียงหันเหความสนใจของผู้ป่วยจากความเจ็บปวดชั่วคราวเท่านั้น

เธอเสริมว่า ไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดใจแต่อย่างใดที่บ่อยครั้งยามีผลเพียงจำกัดต่อปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน เช่น ความเจ็บปวดเราต้องเริ่มคิดนอกกรอบกันได้แล้ว

หมายเลขบันทึก: 343388เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2010 23:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 18:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (85)
 • ขอบพระคุณพี่กุ้งค่ะ
 • ที่มอบดอกไม้สีม่วงให้
 • และมาเยี่ยมให้กำลังใจเสมอ
 • สวัสดีค่ะ ครูแต๋มP
 • มาอ่านเรื่องราวประโยชน์ของดนตรี
  ที่ช่วยกล่อมเกลาจิตวิญญาณให้อ่อนโยน 
 • เคยอ่านข่าวมีเจ้าของเล้าเป็ดเปิดเพลงให้เป็ดฟัง 
  ทำให้เป็ดเจริญเติบโตออกไข่ได้มากมาย
 • มีคุณลุงท่านหนึ่งคอยเล่นดนตรีและร้องเพลงให้พืชผักฟัง  พืชผักก็เจริญเติบโต
 • ขอบคุณบันทึกดี ๆ มีสาระค่ะ

ขอบคุณบันทึกดีๆ มีประโยชน์ค่ะ

 • ขอบคุณค่ะ  P  ที่เติมเต็มค่ะ

ไม่มีที่แห่งไหนจะมีความสุขเท่ากับเมืองไทยอีกแล้ว...

รักพ่อหลวง  หยุดใช้ความรุนแรงค่ะ ....  พ่อหลวงพระองค์จะทรงทุกข์ราชหฤทัยสักเพียงใด???  ที่ลูกๆ เป็นแบบนี้

รักกันไว้เถิด  "เราเกิดร่วมแดนไทย"......

 

 

สวัสดีครับครูtamtam1

 • ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่มีให้ครูจ่อยตลอดมา
 • และเรื่องดีๆมีประโยชน์ มากมาย
 • โชคดีมีสุขนะครับ

 

 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆของดนตรีค่ะ

ครูกระเเต

สวัสดีครับ

 • ชนใดไม่มีดนตรีการ ในสันดาร เป็นคนชอบกลนัก
 • ลูกผม อยู่ ม.4 สายวิทย์ แต่ชอบดนตรี ซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องกับวิชาที่เรียน นัก แต่ก็ต้องปล่อยๆเขา(ทำใจ) ถ้าเอียงไปหนัก ค่อยกระตุกมาทีหนึ่ง
 • หวัดดีค่ะ
 • แวะตามมาขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ
 • สวัสดีค่ะ
 • ช่วงนี้อากาศร้อนมาก ๆ (การเมืองก็ร้อน) เลยนำภาพนี้มาฝากเผื่อจะคลายความร้อนได้บ้างค่ะ

ดนตรีช่วยกล่อมโลกให้สดใส ...ถ ถ ถ ถูกต้องแล้วคร้าบ..

ใครที่มีจิตใจรักดนตรี ก็มักจะเป็นคนน่ารักเสมอค่ะ..คุณพี่ว่าม่ะ..โดยเฉพาะครูบันเทิง...ก็หนูจบเอกดนตรีนี่ค่ะ...มศว.ประสานมิตร จ้า....อิอิ..ได้ที ..โม้เลย..

สวัสดีค่ะ

แต่ละบันทึกมีสาระมากมาย

อ่านแล้วสมองมีรอยหยักเพิ่มขึ้น

หลังจากที่มันยืดๆๆหด..แล้วหาย..

มีแต่หลงลืมบ่อยๆ  ต้องขยันอ่านแล้ว

ขอบคุณนะคะ

 

                     คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

 • ...สวัสดีครับ...ครูแต๋ม...ไม่รู้ว่าผมหาย หรือครูแต๋มหาย...
 • ...ที่โรงเรียน งานยุ่งมากหรือเปล่า ...คงได้ปิดเทอมแล้วนะ...
 • ...ขอแค่เสียงดนตรีนะ...ส่วนเสียงร้องนั้น ขอจอง...
 • ...แล้วก้อมาตามหาปลาไปทอดกรอบฉลองปริญญาซักหน่อย...แป้งพร้อมแล้ว
  • ขอบคุณมาตายีคนสวย  P
  • ถ้าไม่ได้ฟังเพลงอ่านหนังสือเรียนไม่รู้เรื่องค่ะ P

  สดใสดีจังน้องสาวคนสวย P

  มิน่าล่ะครูดนตรีสดใส..สดใส..จริง น้องสาวครูบันเทิง

  • ขอแสดงความดีใจด้วยค่ะ P
  • สวัสดีค่ะ คุณครูแต๋ม
  • ขอบพระคุณที่ไปเยี่ยมทักทายบ่อย ๆ ค่ะ
  • มีความสุขในทุกวันของชีวิตนะคะ
  • ทราบไหมคะ ภาพนี้เด็ก ๆ กำลังทำอะไร ?
   ฟังเสียงต้นไม้ปรุงอาหารที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะ

  • ขอบคุณในความห่วงใยค่ะ

         P

  • ขอบคุณค่ะ P มีความสุขเช่นกันค่ะ

  สวัสดีครับ

  ขอบคุณสำหรับสาระน่ารู้เกี่ยวกับดนตรี

  ชอบฟังเหมือนกันครับแต่ร้องไม่ค่อยจะเป็น

  ขอบคุณมากๆครับ

  "ดนตรี"  คำนี้ใครคิดขึ้นนะ

  มีท่านไม่ประสงค์ออกนาม ให้ความหมายว่า

  ดนตรี..คือชีวิต เพราะชีวิตคือเส้นบาง ๆ หลายร้อยเส้นที่ขีดทับไปทับมาอย่างมีเอกลักษณ์ หากเส้นชีวิตขาด ก็เหมือนเสียงดนตรีที่เพี้ยนไป
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ สบายดีนะค่ะ มาพร้อมกับภาพสายฝนมาฝากเพื่อจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้บ้าง .........
  • มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

                

  ผมไม่ได้เข้ามานานยังคิดถึงครับ

  • ขอบคุณคาปูชิโนค่ะ
  • ขอสักแก้วสิ
  • ขอบคุณค่ะดนตรีคือชีวิตจริงๆค่ะ  P
  • ขอบคุณสายฝนจ้าน้องสาว
  • แต่วันนี้อากาศบ้านพี่ลมเย็นสบายดีค่ะP

  สวัสดีค่ะคุณครู

  เสียงดนตรี มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ทั้งมนุษย์ และสรรพสิ่ง จริงๆ ค่ะ

  ครูใจดีก้เป็นคนมีดนตรีในหัวใจค่ะ  ทำอะไรก้ได้ ถ้ามีเสียงดนตรี เพลงเป็นเพื่อน สู้ตายค่ะ

   

  ก๊อกๆๆๆ แวะมาทักทายพี่สาวค่ะ..บายดีม้ายค่ะ..ที่ระนองทั้งร้อน..ทั้งฝน. ทั้งลม.วันนึง 2 ฤดูค่ะ..เลยต้องดูแลคนในครอบครัวกันเป็นพิเศษค่ะ..โดยเฉพาะ..เจ้าไอซ์..ชอบนอนไม่ห่มผ้าค่ะ..ขอบคุณที่ไปเยี่ยมน่ะค่ะ..บาย..

  • ขอบคุณค่ะ P ผู้มีดนตรีในหัวใจเช่นกัน

  ขอบคุณค่ะลูกชายน่ารักจัง  P

  • แวะมาเยี่ยมทักทายครูแต๋มค่ะ
  • ขอบพระคุณที่ไปทักทายกันบ่อย ๆ ค่ะ
  • มีความสุขนะคะ

   

  • ขอบคุณค่ะ
  • มีความสุขเช่นกันค่ะ   P

  สวัสดีค่ะ

  เข้ามาถามหาแนวข้อสอบสมรรถนะครูวิทย์  วันที่  8  มีบ้างมั๊ยน้องคนสวย

  พี่มัวแต่เที่ยวกับที่รัก สองคน  พรุ่งนี้จะกลับบ้าน  มะรืนถึง  รุ่งขึ้นสอบเลย

  ต้องสอบภาษาไทยด้วย   สนุกเขาละ   เราลืมหมดแล้วไม่เคยสอนไทยเลย

  55555555555555  แต๋มทบทวนแล้วยัง?               

   

  สวัสดีค่ะ

  • แวะมาส่งความคิดถึงค่ะ
  • ไม่เจอกันหลายวันแล้วนะคะ
  • แต๋มกลับจากชะอำวันที่ 7  เหมือนกัน
  • ไม่ได้อ่านอะไรเลย
  • สอบเหมือนกับพี่ทุกวิชาค่ะ
  • ผลออกมายังไงก็ได้เนาะพี่เนาะ  P
 • ...สวัสดีครับ...  P   ครูแต๋ม...ถึงวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ สีแดง...
 • ...แต่ ขออวยพรให้กับคนที่ครบรอบวันเกิดที่ตรงกับวันศุกร์  สีฟ้า ๕ เมษายน.  
 • ...ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย มีความสุขและโชคดี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่และการงาน ตลอดไป ครับ...
 • สวัสดีค่ะ

  แวะมาส่งความระลึกถึงค่ะ

  และเชิญชวนร่วมสร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยกันนะคะ

  http://gotoknow.org/blog/rongkham/349984

  ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณค่ะ P

  แก่อีกปีเนาะ

  ขอบคุณค่ะจะไปเยี่ยมค่ะ มีความสุขนะคะ   P

  พี่มาอวยพรวันเกิดย้อนหลังจ้า

  ขอให้น้องสาวของพี่ มีความสุขทุกวันคืน

  ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

  ให้ร่ำรวยเงินทอง  สวยงามตลอดไปนะจ๊ะ

   

                 สุขสันต์วันเกิด- Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเม้น 

  • ขอบคุณพี่สาวค่ะให้คำอวยพรนั้นส่งผลพี่สาวจ้า  P

  ก๊อกๆๆ แวะมาหลาวแหละ..คิดถึงค่ะ..

  บีบายดีน่ะค่ะ
  Glitter Graphics

  สวัสดีค่ะ

  สุขสันต์วันสงกรานต์...ค่ะ

  ขออราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

  สืบสานประเพณีไทย ชวนกันไปทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะ

   

  • ขอบคุณครูบันเทิงจ้า
  • สดใสเหมือนเดิมนะคะ  P
  • ขอบคุณคุณครูใจดีนะคะ
  • ขอคำอวยพรดีดีนั้นประสบแด่คุณครูใจดีค่ะ     P
  • สวัสดีค่ะ
  • วันสงกรานต์นี้เที่ยวให้สนุกเดินทางด้วยความปลอดภัยนะค่ะ 
  • สุขสันต์วันสงกรานต์...ค่ะ

                          

  สวัสดีค่คุณครู

  แวะมาอ่านเรื่องดนตรี เรื่องดีๆที่น่าอ่านค่ะ

  ดนตรีมีชีวิตเสมอ

  • ขอบคุณน้องสาวค่ะ  P

   • ขอบคุณเบดูอินที่มาเยี่ยมค่ะ 
   • ขอบคุณคุณถาวรค่ะ  P

   ก๊อกๆๆคิดถึงคนสวยค่ะ

   ไม่ได้คุยหลายวันไปเที่ยวมาหรอค่ะ

   แวะมาบอก ว่าที่น้องไปนะแหละบ้านพี่

   แล้ววันก่อน ชื่อ tam ตัวเดียวใช่น้องป่ะ

   ไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่แสดงตน ยังสงสัยเลย?

   สวัสดีค่ะ

    

   มาส่งรอยยิ้มและความปรารถนาดีต่อกัน 

   ขอให้มีความสุขและพบกับสิ่งดีๆ ตลอดๆไปนะคะ

    

    

   • สวัสดีค่ะ
   • แวะมาทักทายในวันหยุดนักขัตฤกษ์  สบายดีนะค่ะ
   • วันนี้บุษราได้นำภาพสายน้ำเย็น ๆ มาฝากกันค่ะ         

                                                                                 

   แวะมาเยี่ยม คิดถึงนะคะ

    

  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาเยี่ยมเยียนกันค่ะ สบายดีนะค่ะ  พร้อมกับมาเชิญชวนไปชม "สุดยอดส้วม...โรงพยาบาลพะโต๊ะ"
  • ขอบคุณค่ะ
  • สุขสันต์วันหยุดค่ะน้องแต๋ม

   • คิดถึงทุกวัน  ไปรอที่เก่าเวลาเดิมก็ไม่เจอมาสามวันแล้ว
   • คงยุ่งกับงาน  ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
   • ฝนคงตกแล้ว..มีเวลา.ไปดูไร่นากันบ้างเนาะ
   • ลูกจ้างคงยึดทรัพย์หมดเพราะนั่งเฝ้าบ้านg2k นี่แหละ
   • ไปละนะ คิดถึงมากๆนะจ๊ะ

                คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

   • สวัสดีค่ะ
   • แวะมาทักทายด้วยความระลึกถึง สบายดีนะคะ
   • วันนี้บุษราได้นำภาพดอกไม้สวย ๆ มาฝากกันค่ะ
   • ขอบคุณค่ะ

                            

   คุณ tamtam 1 ข้อมูลน่าสนใจและเป็นประโยชน์ดีครับ ขอบคุณที่ช่วยให้ได้รับรู้บางเรื่องที่เป็นใหม่ วันหน้าจะแวะมาหาความรู้ใหม่ๆ อีกนะครับ

   • ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
   • ที่มาเยี่ยมซึ้งจริงๆ

   อ่านสาระไปเต็มๆ
   แต่ขอทิ้งรอยแบบตรงกันข้ามว่า...

   ขอบคุณครับ...

   อ้อ..จริงๆ เหตุผล ก็คือวิทยาศาสตร์ในตัวของมันใช่หรือเปล่าครับ

    

   แวะมาเยี่ยมค่ะน้องสาว

   งานคงยุ่ง ไม่ค่อยได้พบกันเลย

   แต่รักไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะ

   เสียงเพลงช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย สมองก็จะสั่งให้สารเอนโดฟิน หรือสารแห่งความสุขออกมา หน้าตาจะสดใส ในใจจะเบิกบาน

   • สวัสดีค่ะ
   • วันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ขอส่งความรักและความระลึกถึงด้วยบทกลอนเพราะ ๆ จาก internet มาฝากกันค่ะ
    สตรีใด…….ไหนเล่า………..เท่าเธอนี้
    เป็นผู้ที่ …………..ลูกทุกคน………บ่นรู้จัก
    เป็นผู้ที่ ……………มีพระคุณ………การุณนัก
    เป็นผู้ที่ …………..สร้างความรัก…..สอนความดี
    เป็นผู้ที่……………คอยสั่งสอน…….เอาใจใส่
    คอยห่วงใย….……เราทุกคน………จนวันนี้
    เปรียบแสงทอง……สว่างล้ำ……….นำชีวี
    เธอคนนี้…………..คือ ” แม่ ”……..ของเราเอง

                                     

   • มาส่งมื้อเที่ยงนะยัยแต๋ม
   • คิดฮอดอยู่คือกันเด๊อ

   สวัสดีจ๊ะน้องรัก

   • คิดถึงจังเลย
   • เมื่อไรจะได้เจอ
   • อยากคุยด้วยจัง
   • คิดถึงหลานยาย  อิๆอยากอุ้ม
   • สวัสดีค่ะ
   • แวะมาเยี่ยมเยียนกัน ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย... รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
   • ด้วยความระลึกถึงค่ะ
   • ขอบคุณค่ะ

                  

   สวัสดีค่ะ

   • ได้เวลาแวะมาเยี่ยมเยียน
   • เนื่องจากภารกิจเบาบางแล้ว
   • ขอบพระคุณมากมายนะคะ
   • ที่แวะไปส่งกำลังใจให้กัน  ช่วงที่ครูอิงมีภารกิจสำคัญ
   • ต้องขออภัยจริง ๆ ค่ะที่ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมเยียนตอบแทน
   • วันนี้ขอแวะทักทายพี่น้องผองเพื่อนให้ทั่วถึงก่อน
   • แล้วค่อยย้อนมาเก็บรายละเอียดในบันทึก
   • มีความสุขเสมอ ๆ นะคะ
   • สวัสดีค่ะ
   • แวะมาส่งความระลึกถึงกันค่ะ....วันนี้มาพร้อมกับหนูน้อยน่ารัก ๆ ค่ะ
   • ขอบคุณค่ะ

                   

   • ปิดเทอมแล้วยังค่ะ?   บ้านพี่ฝนตกทุกวันเลย
   • เพิ่งบอกปิดวันนี้  แต่คงไปไหนไม่ได้  เพราะต้องอยู่เวรยาม
   • ตั้งแต่วันนี้ถีงวันที่ 14  เลยนัดนักเรียนแก้ 0 และติวเลย
   • จะได้ไม่ต้องว่าง...เปล่า?  หลังจากนั้นจะขึ้นไปหาน้องกานต์
   • น้องไปไหนบ้าง   มาใต้ป่ะ  ส่งข่าวด้วยถ้ามา  จะไปดูหลานยาย  อิๆๆ

           

    

   พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
   ขอแนะนำ ClassStart
   ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
   ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี