60 อุปนิสัยเพื่อชีวิตที่ดีกว่า


 1. การเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับคนได้ง่ายและมีความจริงใจ

 2. มองโลกในแง่ดีและมีความเชื่อมั่นไม่ลังเลในการตัดสินใจ

 3. เป็นนักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 4. มีทัศนคติที่ดีต่อปัจจุบันและอนาคต

 5. การรู้จักติดตามผลของสิ่งที่ทำไปแล้ว

 6. รู้จักให้ในสิ่งที่คนอื่นต้องการ

 7. รู้จักใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ตนเองมีและสิ่งรอบตัว

 8. ทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมโดยการตั้งเป้าหมาย

 9. อย่ามัวรอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่น ต้องลงมือทำด้วยตนเอง

 10. รู้จักวิเคราะห์ทบทวนชีวิตปัจจุบันของท่าน

 11. จงดูแลตัวท่านเองให้ดี

 12. มีความเป็นตัวของตัวเอง

 13. พูดความจริงกับตนเองเสมอ

 14. รู้จักทบทวนสิ่งที่ผ่านมา

 15. รู้วิธีการบริหารและให้ความสำคัญแก่พลังของตนเอง

 16. เชื่อว่าตนเองจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

 17. ไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น

 18. เรียนรู้ที่จะเชื่อถือตนเอง

 19. รู้จักกำหนดอนาคตของตัวท่านเอง

 20. สร้างอุปนิสัยในการติดต่อสื่อสาร

 21. คาดหวังในชัยชนะเสมอ

 22. ไม่เสียเวลาครุ่นคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วและรู้จักดูแลรักษาความสัมพันธ์ให้งดงาม

 23. รู้จักการให้อภัยด้วยความรักเสมอ

 24. จงเรียนรู้ที่จะปล่อยว่าง หัวเราะให้ตัวเองและสร้างมิตรภาพ แม้ยามที่ท่านไม่ต้องการ

 25. ไม่หวังผลตอบแทนจากการให้

 26. ประยุกต์กิจวัตรประจำวันให้เข้ากับปรัชญาการทำงาน

 27. รู้วิธีขอความช่วยเหลือ

 28. ช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มความสามารถ

 29. เอาใจใส่ทุกคนเหมือนแขกคนสำคัญ

 30. การรู้จักถามในสิ่งที่ควรถาม

 31. จงตั้งใจฟังและเรียนรู้

 32. การเป็นผู้ให้เท่ากับรับหรือมากกว่า

 33. ใช้ทักษะการสื่อสารให้ถูกต้องและยอดเยี่ยม

 34. หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่นำไปสู่ความขัดแย้ง

 35. รักษาไมตรีเอาไว้แม้จะมีความเห็นที่แตกต่าง

 36. การยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่

 37. ใช้เวลาบริหารเวลา

 38. รู้เป้าหมายและความต้องการของตนเอง

 39. จัดลำดับทำสิ่งที่สำคัญ แล้วปล่อยที่เหลือไว้ก่อน

 40. รู้จักเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุมหรือเสนองาน

 41. การจัดเอกสารด้วยวิธี เอ-ไอ-อาร์-เวฟ
  A- การปฏิบัติ (Action)
  I -
  ข้อมูล (Information)
  R-
  การอ่าน (Reading)
  W
  - ตะกร้าขยะ (wastebasket)

 42. การจัดระเบียบจะช่วยประหยัดเวลา

 43. ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องมือที่เหมาะสมจะเป็นผู้ชนะ

 44. จงจัดการกับการขัดจังหวะอย่างรวดเร็ว

 45. แนะนำตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจภายใน 10 วินาที

 46. อย่าเป็นคนตระหนี่

 47. แสวงหาเงินตราด้วยอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตัวเอง

 48. จงเผชิญหน้ากับความกลัว และรู้จักปรับตัวเมื่อเกิดปัญหา

 49. เพื่อความสำเร็จท่านต้องเรียนรู้ในการเป็นตัวของตัวเอง

 50. เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส

 51. ไม่มองข้ามโอกาสที่ดีกว่าของชีวิต

 52. รู้จักการเปรียบเทียบระหว่างการเสียสละ และการหาเงิน

 53. รู้จักคุณค่าและมีความมั่นใจในตัวเอง

 54. พึงระลึกเสมอว่า ทุกอย่างที่ได้มาไม่ได้ใช้เงินแลกมาทั้งหมด

 55. แก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นอย่างใส่ใจ

 56. การมีแนวคิดที่ดี เป็นประตูสู่การสนับสนุนทางด้านการเงิน

 57. อย่าให้อุปสรรค 3 ประการมาขัดขวางท่าน
  - ความกลัว
  – การเริ่มต้น อย่ารอให้ทุกสิ่งสมบูรณ์ก่อนจึงจะเริ่มต้น
  – เศรษฐกิจ มีบางอย่างที่คอยบ่อนทำลายเศรษฐกิจ อย่ารอให้ดีขึ้นเอง จงลงมือทำตอนนี้

 58. ลงมือทำเมื่อมีโอกาส อย่ากลัวความล้มเหลว

 59. พัฒนากิจวัตรประจำวันเพื่อปรับปรุงตนเอง

 60. ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ และเป็นนายของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)