ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี

นิทรรศการเนื่องในโอกาสที่ในหลวงทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  •   กศน.เกาะคา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ศาลาน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเกาะคา ได้มาชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน โดยได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เพลงพระราชนิพนธ์ หนังสือพระราชนิพนธ์ พร้อมทั้งให้ชาวเกาะคา    ได้ร่วมกล่าวคำถวายพระพรโดยการบันทึกเทปวิดิโอ ถ่ายทอดวงจรปิดในงาน และถวายพระพรโดยเขียนลงบนใบโพธิ์ และติดไว้ใต้ร่มโพธิสมภาณ การจัดนิทรรศการครั้งนี้ดิฉันได้แนวคิดมาจากการจัดนิทรรศการที่เมืองทองธานี แล้วนำมาดัดแปลงให้เหมาะสมกันสถานที่ ระยะเวลา   กำลังคนที่จัด และงบประมาณ
  • พวกเราชาวกศน.เกาะคามีความภาคภูมิใจที่ได้จัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ มีผู้มาเข้าชมนิทรรศการมากมายล้นหลาม ใบโพธิ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับเขียนคำถวายพระพร ถึงกับไม่เพียงพอต่อผู้มาเร่วมงาน ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงานจากรูปภาพค่ะ

ณราวัลย์

16 มิถุนายน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)