วันที่ 21 กพ.53.

เดินทางออกจากสมุทรสาคร มุ่งสู่สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

เปลี่ยนตัวเองทั้งกายและใจ นุ่งขาวห่มขาว

ปฏิบัติธรรมถือศีล 8 เป็นครั้งแรกในชีวิต

ที่ได้มุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อเติมเต็มธรรมะสู่หัวใจ

ที่พร้อมรับอย่างเต็มอิ่ม

ยามเช้าหลังสวดมนต์ทำวัตรเช้า และนั่งเจริญสมาธิแล้ว

มายืนสูดอากาศบนยอดเขา

เก็บตะวันสวยจับใจมาฝากด้วยความรักและคิดถึง

บ้านgotoknowแบบนี้ค่ะ 

 

การปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่ทำเป็นหมู่คณะนี้

ร่วมกิจกรรมฏิบัตพร้อมๆกับเพื่อนครูในสพท.สมุทรสาคร

และยังมีอีกหลายสพท.เข้าร่วม อาทิเช่น

สพทเขต 2 จังหวัดประจวบฯ สพท. เชียงใหม่ ปัตตานี ปทุมธานี 

รวมกว่า300 ชีวิต

นับเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

ภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการใหม่

ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากชมรมพุทธศาสน์สากล

ในอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2

โครงการปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่ 21 -27 กพ.2543

นับเป็นโครงการที่ดีมากๆ

ทำให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม ขัดเกลาความไม่รู้ ไม่เข้าใจ

ให้กระจ่างใส.....เป็นดวงธรรม

ที่น่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัส นานแล้ว

แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ เพราะไม่เคยให้โอกาสตัวเอง

สรุปการอบรมปฏิบัติธรรมครั้งนี้

เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวเองคือ

1.สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสมถะ..อย่างพอเพียงได้โดยง่าย

2.สามารถถือศีล 8 ได้อย่างเคร่งครัด

3.สามารถน้อมนำการฝึกจิตให้สงบ ฝึกสมาธิด้วยใจสบายๆ และสบายกาย

4.เกิดความคิดเรื่องการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้คุณธรรมนำความรู้อย่างเข้าใจ และได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาจิตอาสาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดทำตารางการพัฒนาจิตอาสาสู่จิตสาธารณะ

 5.ได้แนวทางการจัดการ พัฒนาผู้เรียน ด้วยมองเห็นว่าจะจัดการความไม่รู้ ความไม่เป็นระเบียบ ความไม่มีวินัย การขาดสติ และคุณธรรมที่หายไปจากนักเรียนยุคนี้ได้อย่างไร

6.เห็นแนวทางการปฏิบัติและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

7.เห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการมุ่งพัฒนาผู้เรียน

ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์จนลืมใส่ใจเรื่องคุณธรรมนำชาติเจริญ

8.มีความสุข และกระหายที่จะเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้า

9.น้อมนำแนวทางปฏิบัติในครั้งนี้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณผอ.เกศมณี  แสงงาม ผอ.โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ

และ เพื่อนร่วมทำงานที่เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญครั้งนี้

ขอบคุณนายพิศุทธิ์ วีระจิตต์

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครและทีมงานทุกๆคน 

ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

ติดตามชมภาพในโอกาสต่อไปนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยม มาอ่าน

ขอบคุณค่ะ