สวัสดีครับ พี่น้องที่สนใจเรื่อง KM  ทุกท่าน

วันนี้ผมขอนำเสนอเป็นครั้งที่ 2 ก็เช่นเคยนะครับ วันนี้ผมได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง KM จาก อาจารย์ Suna Nousala อาจารย์สอนดีมาก และวันนี้ผมใคร่ขอยกคำสอนของอาจารย์ มาให้ทุกท่านได้ร่วมกันศึกษา หรือหากมีอะไรที่จะเพิ่มเติมนะครับ    

1. Management and sharing of Know How….

l      Develop understanding of how and “expert” works  

l      Compare outcomes and discuss the process

 2. Core principles for Knowledge sharing…Major points:

  1. Understand what and how a community of practice works ie; the social system.
  1. Think ecologically, holistically, and interdependently.
  1. Working from key individuals inside outwards.

    3. The Challenges for KM  

l      Traditional functions of management:

        Planning

        Organising

        Leading

        Controlling  

พบกันวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ