บันทึกที่1

  ติดต่อ

  มิถุนายน 2549  

1.สร้าง planet  ชั้นเรียน

    ชื่อ อ่านจากชั้นเรียน:หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

    ที่  http://gotoknow.org/planet/myclass


2.สร้าง blog  ชั้นเรียน

    ชื่อ  บันทึกลงชั้นเรียน :วิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   

    ที่  http://gotoknow.org/blog/myclass

        USERNAME : classroom

       PASSWORD : classroom


3.สร้าง blog อาจารย์

    ชื่อ  บลอก : ดร.กฤษดา กรุดทอง  

    ที่  http://gotoknow.org/blog/drkridsada

    ชื่อ  บลอก : ดร.เตือนใจ ทองสำริต 

    ที่  http://gotoknow.org/blog/drteunjai

     ชื่อ  บลอก : ดร.อภิรักษ์ อนะมาน 

    ที่  http://gotoknow.org/blog/drarpirag


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิด

หมายเลขบันทึก: 34062, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:08:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ข้อมูลชั้นเรียน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)