พิธีเปิดใช้หอศาสนดนตรีอีสาน

นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดใช้อาคารหอศาสนดนตรีอีสานอุทธยานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

กำหนดการ
พิธีเปิดหอศาสนดนตรีอีสาน อุทธยานการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 3
วันที่  9  มิถุนายน 2549

ประธานพิธี
นายสมชาย  แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  3

เวลา  08.00  น.    ข้าราชการ  แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่บริเวณพิธี
                              หน้าหอศาสนดนตรีฯ
เวลา  08.19 น.      พิธีลงนามถวายพระพรฯหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เวลา  08.30  น.     พระสงฆ์ประทับที่อาสนะเรียบร้อย
เวลา  08.39  น.     ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                               พิธีกรอาราธนาศีล
                               พระสงฆ์ให้ศีล  
                               ประธานถวายขันน้ำมนต์,พานแป้งสำหรับเจิม
                                พิธีกรอาราธนาประปริต , พระสงฆ์เจริญ
                                เจริญพระพุทธมนต์
                                เจ้าหน้าที่จัดวางปินโตและปัจจัย
                                เรียนเชิญผู้ถวายปินโตและซองปัจจัย ตามลำดับ
                                รองผอ.ประเวศ  รัตนวงศ์   รองผอ.สมุทร สมปอง
                                รองผอ.บุญคุ้ม  ทุมมุ   ผช.ผอ.วีระ  ทะคะทิน  
                                ผช.ผอ.มานะ  ออพานิชกิจ
เวลา  09.39 น.      พระประธานสงฆ์คือหลวงพ่อพระครูมหาวาปี
                              คณารักษ์เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษอำเภอหนองหาน
                              เจิมป้ายหอศาสนดนตรี  และภาพเกจิอาจารย์ทั้ง 9
                               รูปบนหอศาสนดนตรีชั้นที่  3  และประพรมน้ำมนต์
เวลา  10.00  น.     พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนหอศาสน
                              ดนตรี
เวลา  10.39 น.     กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา
เวลา  11.30 น.     เสร็จพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหารและพักผ่อนตาม
                              อัธยาศัย


การแต่งกาย  :  ผู้มาร่วมงานแต่งกายเสื้อสีเหลือง


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#สพท.อด.3#พิธีเปิดใช้หอศาสนดนตรีอีสานอุทธยานการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 34068, เขียน: 14 Jun 2006 @ 07:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)