การบริหารหลักสูตร 44

สพท.นภ.1 จัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

วันที่ 13 มิถุนายน 2549 สพท.หนองบัวลำภูเขต 1 และเขต 2 ร่วมกันจัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยท่านยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษ เรื่องโรงเรียนสมบูรณ์แบบ ในการจัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นครั้งนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายปีปฏิรูปการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประชุมปฏิบัติการทำให้ได้กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปจัดทำรายละเอียดเนื้อหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา เพื่อนำไปจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนต่อไป ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)