เมื่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีจะต้องได้รับการรักษาทางด้านศัลยกรรม(การผ่าตัด)จะต้องมีความจำเป็นที่จะงดอาหารและน้ำ แล้วผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสอยู่เดิมมักจะมีปัญหา ในอดีตที่ผ่านมาพยาบาลและแพทย์ทางศัลยกรรมมีความเข้าใจเรื่องยาต้านไวรัสน้อยแต่เมื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพยาบาลและแพทย์ทางอายุรกรรมแล้วก็มีความตระหนักในเรื่องยาต้านไวรัสมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อต้องผ่าตัดและมีการงดน้ำและอาหารหลังเที่งคืนศัลยแพทย์จึงยินยอมให้ผู้ป่วยเหล่านี้ทานยาพร้อมน้ำประมาณ 30 ซีซีตรงตามเวลาที่ผู้ป่วยต้องทานยา เพื่อป้องกันภาวะดื้อยาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ก็จะมีการทำผ่าตัดบางอย่างที่จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยรวมถึงยาต้านด้วยคือการผ่าตัดกระเพาะอาหาร(Gastectomy)