วันมาฆบูชา (สำคัญอย่างไร)

เทพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันพรุ่งนี้แล้วซินะ ก็จะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ทุกคนคงจะรู้ดีว่าคือ วันมาฆบูชา นั้นเอง แต่รู้หรือไม่ว่าวันนี้สำคัญฉะไหนเล่า อิอิ… ผมว่าคงมีหลายท่านที่ทราบแล้ว แต่ก็คงมีอีกบางส่วนที่อาจจะยังไม่ทราบ ดังนั้นผมก็จะขอเล่าสู่กันฟังก็แล้วกัน ครับ

เริ่มจาก มาฆะบูชา คือเป็นการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือน 3 ในปฎิทินของอินเดีย ซึ่งวันมาฆบูชาก็ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี หากปีไหนมีเดือน 8 สองครั้ง (แปดสองหน) ก็จะเลื่อนไปเป็น ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ก็จะตรงกับเดือน กุมภาพันธ์ หรือไม่ก็ มีนาคม นั้นเอง แล้วเกิดอะไรขึ้นในวันนี้เมื่อครั้งพุทธกาลล่ะอิอิ.... อยากรู้แล้วช่วยบอกหน่อยครับ จัดให้ตามคำขอเลยครับ ก็เกิดเหตุการณ์ 4 อย่างพร้อมกันหรืออาจเรียกวันนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต คือการปร่ะชุมด้วยองค์ 4 นั้นเอง

 1. เป็นวันเพ็ญเดือน 3พระจันทร์เสวยจันทรฆาตฤกษ์  

 2. พระสงฆ์จำนวน 1250 รูปมารวมกันเพื่อสักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมิไดนัดหมาย ที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

 3. พระสงฆ์ที่มานั้นล้วนได้รับการบวชด้วยเอหิภิกขุ อุปสัมปทา

 4. ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6

 นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว 9 เดือน โดยมีใจความสำคัญคือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นั้นเองซึ่งจะถือว่าวันนี้เป็นวันพระพุทธ  ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

 แล้ววันนี้พุทธศาสนิกชนทำอะไรกันล่ะ ก็นี้เลย ต้องไปทำบุญตักบาตร เข้าวัด ฟังธรรม นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในตอนเย็นก็จะมีการเวียนเทียน 3 รอบเดินเวียนขวาโดยให้นึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  

ดังนั้นเราอาจจะถือโอกาสนี้มาทำบุญ เข้าวัด ตักบาตร หลังจากที่ไม่ได้เข้าวัดมานานแล้ว อิอิ... และอาจจะฟังธรรมเทศนาด้วย พร้อมเจริญภาวนะ คือการนั่งสมาธิ เพื่อทำจิตใจให้สงบหลังจากที่ต้องเจอกับอะไรที่ วุ่นวายมามากมาย (ไม่เข้าวัดนานตัวผู้เขียนเองก็ด้วยครับ อิอิ...)  แล้วความสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดแก่ทุกท่าน สาธุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ที่สวนป่าความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ไปทำบุญกันนะ

สวัสดีค่ะ

เมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ได้ไปทอดผ้าป่าและทำสังฆทานที่วัดปลักไม้ลาย จ.นครปฐมค่ะ หลวงพ่อพระสุธรรมนาถท่านได้เล่าประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชาด้วย

สรุปความสำคัญ ก็คือ ถือเป็นการติดตามประเมินผลการออกไปเผยแผ่ธรรมะของพระอัครสาวก ใน 1 ปีให้กลับมารายงานผล รวมทั้งเน้นย้ำพระธรรมวินัยให้มั่นคง และประกาศถึง หลักการของพระพุทธศาสนา นั่นคือ การทำดี ละความชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์ นั่นเองค่ะ

(^___^) 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณอ้อยเล็ก

ที่แวะมาชวนไปวัดครับ

เข้าวัดฟัง ธรรม นั่งสมาธิ เป็นกิจที่ชาวพุทธทุกคนควรทำ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คนไม่มีราก

ที่แวะมาสรุปความเป็นมาของวันมาฆบูชาด้วยครับ

 

สวัสดีค่ะคุณเทพ

แวะมาทักทายค่ะ

หายไปนานเลยค่ะ

สบายดีนะคะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนากับธรรมทานด้วยครับ

สวัสดีปีใหม่! แบบไทยๆเราครับ