ความเห็น 1887891

วันมาฆบูชา (สำคัญอย่างไร)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ได้ไปทอดผ้าป่าและทำสังฆทานที่วัดปลักไม้ลาย จ.นครปฐมค่ะ หลวงพ่อพระสุธรรมนาถท่านได้เล่าประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชาด้วย

สรุปความสำคัญ ก็คือ ถือเป็นการติดตามประเมินผลการออกไปเผยแผ่ธรรมะของพระอัครสาวก ใน 1 ปีให้กลับมารายงานผล รวมทั้งเน้นย้ำพระธรรมวินัยให้มั่นคง และประกาศถึง หลักการของพระพุทธศาสนา นั่นคือ การทำดี ละความชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์ นั่นเองค่ะ

(^___^)