ยินดีกับเพื่อนที่ได้มาเรียนต่อป.โท เพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน ในสาขา การพยาบาลจิตเวช ที่จุฬา ในรุ่น 33 สรุป ณ ปัจจุบันก็มีด้วยกัน 3 คนแล้วได้แก่ พี่นิด ลูกหยี จ๊อด

ลูกหยีกับน้องสาว