วันนี้ก็ถึงคิวเล่าเรื่องราวการดำเนินงานทีม "แล็บด่วน" ของคุณพัฒนพงษ์ หน่วยเคมีคลินิก ที่มีคุณสุนทรเจ้าพ่อแห่งฮีมาโตเป็นสมาชิกของทีม รับผิดชอบประสานงานในหน่วยฮีมาโต  สังเกตได้ว่าช่วงนี้มีแล็บด่วนมากขึ้น ในแต่ละรอบของ specimen ที่ส่งมาจะต้องมีขวดที่ติดสติ๊กเกอร์แดงมาด้วยทุกครั้ง  ปัญหาคือเมื่อเตรียมใบ request แล้วต้องเขียนคำว่า ด่วน ที่หัวใบทุกใบก็เกิดเหตุที่หลงหูหลงตาไปบ้าง  "พี่ทอน" ของน้องๆก็คิดว่าถ้ามีตรายางปั๊มลงไปเลยน่าจะดี  ว่าแล้วผู้เขียนในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ก็ไปหาตรายางมาให้  ด้วยความตั้งใจที่ว่า ด่วนหยิบก่อน ด่วนทำก่อน ด่วนออกผลก่อน ทำให้ภาพการดำเนินงานเป็นดังปรากฏด้านล่างนี้
ด่วนหยิบก่อน
 
ปั๊ม "ด่วนมาก" แบบนี้
 
 ด่วนทำก่อน
 
ด่วนออกผลก่อน
 
   
  
   การที่มีคำว่า ด่วนมาก สีแดงแปร๊ด ปั๊มติดที่ใบ request ช่วยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าต้องเร่งมือในการทำการทดสอบรายนั้นๆก่อน แนวคิดนี้พี่ทอนบอกว่า ยินดีให้นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื่นครับผม