GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แมลงวัน ( ภรณี บุญสิงห์ 46311189 )

แมลงวัน


แมลงวันถูกจัดอยู่ในอันดับ ORDER DIPTERA ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่อันดับ 4 ของแมลงเป็นแมลงขนาดเล็ก มีปีก 1 คู่ มีลำตัวอ่อนนุ่ม และเป็นแมลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เราสามารถพบแมลงวันได้ทุกแห่งในโลก หลายชนิดพบว่าสามารถดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และหลายชนิดสามารถกัดกินหรือทำลายพืชที่ปลูกทำให้ผลผลิตเสียหาย หลายชนิดสวยงาม บางชนิดมีลวดลายแปลกตา บางชนิดเป็นตัวห้ำ หรือผสมเกสร ดังนั้น แมลงวันจึงมีความสำคัญทางเกษตรและทางการแพทย์

แมลงวัน มีหลายชนิด เช่น แมลงวันบ้าน แมลงวันหลังลาย แมลงวันหัวเขียว แมลงวันทอง แมลงวันสี แมลงวันกระโดด แมลงวันผึ้ง แมลงวันฉก แมลงวันลาย แมลงวันดอกไม้ แมลงวันหัวหนา แมลงวันก้นขน แมลงวันเขาวัว แมลงวันปากดำ แมลงวันตอมตา ฯลฯ

แมลงวันบ้าน
 ลักษณะสำคัญ : ตัวเต็มวัยสีเทา มีแถบสีดำ 4 เส้น พาดอยู่ส่วนอกด้านบน หรือ กลางลำตัว ลำตัวยาวตัวประมาณ 1/8-1/4 นิ้ว ตัวหนอนสีขาวครีม หัวแหลมท้ายป้าน ไม่มีขา ไข่มีขนาดเรียวยาว 1 มม. สีขาว

อาหาร : กินอาหารได้หลายชนิด รวมทั้งของเสีย

      ตัวเมียวางไข่ได้ครั้งละ 100-150 ฟอง และสามารถวางไข่ได้สูงถึง 600 ฟองโดยชอบวางไข่ตามกองขยะที่มีความชื้นสูง หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไข่ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 6 ชั่วโมง ตัวหนอนลอกคราบประมาณ 3 ครั้ง จากนั้นจะเข้าดักแด้ และฟักเป็นตัวเต็มวัย ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์
 
แมลงวันหัวเขียว

   
 เป็นแมลงวันที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดลำตัว 8-12 มิลลิเมตร ลำตัวสีน้ำเงินแกมเขียว เป็นมัน แมลงวันชนิดนี้ชอบอยู่นอกบ้าน บางครั้งอาจตอมอาหารหรือแหล่งที่มีเชื้อโรค ตัวเต็มวัยจะหากินตามแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เล้าเป็ด ไก่ กองขยะ ตลาด ซากเน่าเปื่อย มูลสัตว์ ก่อให้เกิดความรำคาญกับสัตว์และอาจนำโรคมาสู่สัตว์

อาหาร : กินอาหารได้หลายชนิด ของเหลวจากสารอินทรีย์วัตถุ น้ำหวานจากพืช
แมลงวันหัวเขียว ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และฟักเป็นตัวเต็มวัย เป็นเวลา อย่างน้อย 10 วัน ตัวเมียวางไข่และ ตัวหนอนอาศัยเจริญเติบโตตามมูลสัตว์

แมลงวัน สามารถนำโรคมาสู่มนุษย์ หรือสัตว์เลี้ยงได้โดยถ่ายทอดเชื้อโรคที่ติดมากับลำตัว, ปาก หรือขาของแมลง ในขณะที่มันตอมตา ในขณะที่มันตอมอาหาร หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆเมื่อคนรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม ก็จะได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆหลายชนิดเช่น โรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งได้แก่ โรคท้องร่วง, โรคบิด, ไทฟอยด์, พาราไทฟอยด์, อติวาตกโรค, อาหารเป็นพิษ นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโปลิโอ และไวรัสอื่นๆได้ เช่น โรคตาแดง โรคริดสีดวงตา หรือโรคเยื่อบุตาอักเสบ

แมลงวันที่ใกล้ชิดมนุษย์และเป็นปัญหาสาธารณสุขมากอันดับต้น คือ แมลงวันบ้าน แมลงวันหลังลาย และ แมลงวันหัวเขียว ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธ์อยู่ใกล้ชุมชนตามแหล่งขยะมูลฝอย, มูลสัตว์, ปุ๋ย หรือสิ่งของที่กำลังเน่า โดยแมลงวันสามารถค้นหา หรือตอมอาหารได้ โดยอาศัยสิ่งจูงใจ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย และสารระเหยที่เกิดจากสิ่งเน่าเปื่อยผุพัง

แมลงวัน มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (COMPLETE METAMORPHOSIS) ประกอบด้วย 4 ระยะ ระยะไข่, ระยะตัวอ่อน (หนอน), ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย

วงจรชีวิตแมลงวัน ระยะไข่

      
 แมลงวันสามารถผสมพันธุ์ได้ หลังจากเป็นตัวเต็มวัยได้เพียง 18-30 ชั่วโมงเท่านั้น และผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นก็จะหาแหล่งที่เหมาะสมในการวางไข่ โดยจะค้นหาแหล่งดังกล่าว โดยอาศัยกลิ่นเป็นตัวนำทาง มันจะเริ่มวางไข่ในที่ลับตา แสงแดดส่องไม่ถึง และมีความชื้นสูง โดยวางเป็นกลุ่มๆละประมาณ 120 ฟอง ตัวเมียบางตัวสามารถวางไข่ได้มากกว่า 10 ครั้งในชั่วชีวิต ดังนั้น แมลงวันตัวเมีย 1 ตัว สามารถขยายพันธุ์ได้ 200-1,000 ฟอง ไข่แมลงวันมีระยะฟักภายใน 6-12 ชั่วโมง

ระยะตัวอ่อน

      หรือหนอน มีรูปร่าง เรียวยาว ปลายด้านท้องใหญ่ หัวหรือปากเรียวแหลมและแข็ง ตัวอ่อนจะกินของกำลังเน่าเหม็นมักชอบกลิ่นแอมโมเนีย หรือกลิ่นของยีสต์เป็นพิเศษ ตัวอ่อนจะกินอาหารมากจนเข้าใกล้ระยะดักแด้จึงจะหยุดกินอาหาร ระยะนี้กินเวลา 6-7 วัน

 ระยะเข้าดักแด้

   
 เมื่อหนอนหยุดกินจะเริ่มคลานไปสู่ที่แห้งๆ เพื่อเริ่มปรับเปลี่ยนร่างกาย โดยหดตัวเองให้สั้นลง จนมีลักษณะอ้วนสั้น ผนังลำตัวจะแข็งขึ้นเพื่อห่อหุ้มตัวหนอน ระยะนี้ใช้เวลา 3-4 วัน ก็จะเข้าสู่ระยะตัวโตเต็มวัน

ระยะตัวโตเต็มวัย

เมื่อเข้าดักแด้ และพัฒนาร่างกายสู่ภายในจนมีรูปร่างครบสมบูรณ์ก็จะเริ่มออกจากดักแด้ ซึ่งขณะที่ออกจากดักแด้ใหม่ๆ ยังบินไม่ได้ในทันที จะต้องใช้วิธีเดิน กระโดด เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 15 นาที ลำตัวและปีกเริ่มแข็งแรงขึ้นสมารถบินได้

     การควบคุมแมลงวันโดยชีววิธี ใช้สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาช่วยทำลายแมลงวัน ทั้งระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ได้แก่

- ตัวห้ำ (predators) เป็นสัตว์ที่กินแมลงวันเป็นอาหาร เช่น แมงมุม แมลงหางหนีบ ตั๊กแตนตำข้าว มด จิ้งจก กบ คางคก และนก นอกจากนี้ไรบางชนิดกินไข่ และตัวอ่อนแมลงวันเป็นอาหารด้วย
- ตัวเบียน (parasitoids) เป็นสัตว์ที่มีตัวอ่อนเข้าไปอาศัยอยู่ในตัวอ่อนของแมลงวัน ทำให้ระยะตัวอ่อนของแมลงวันตาย เช่น แตนเบียน แมลงวันก้นขน และด้วงก้นกระดก
- ใช้จุลินทรีย์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และเชื้อรา Entomopthora sp.
- การใช้เหยื่อสด ใส่ลงในกล่องดักแมลงวัน ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ เป็นกล่องลักษณะสี่เหลี่ยม มีฝาปิดใสสองชั้น ซึ่งเมื่อแมลงวันบินเข้าไปกินเหยื่อสดที่อยู่ในกล่อง ทันทีที่กินเสร็จแมลงวันจะบินขึ้น และจะติดอยู่ที่ฝาชั้นที่สอง ส่วนของตัวกล่องนั้นมี มีรูอยู่โดยรอบกล่อง เพื่อให้แมลงวันสามารถบินผ่านเข้าไปได้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำกล่อง และแมลงวันภายในกล่องไปกำจัดต่อไป โดยการวางกล่องเหยื่อนั้น จะวางตามจุดที่กำหนด และความเหมาะสมของสถานที่ สำหรับการวางกล่องเหยื่อ คือ วาง ณ แหล่งหากินของแมลงวัน โดยดูจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการหากิน เช่น ห้องครัว ส่วนผลิต จุดพักขยะ
     
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3398
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 35
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (35)

อยากทราบว่าเลี้ยงแมลงวันอย่างไรคะ

แล้วถ้าเลี้ยงในขวดทดลองต้องเลี้ยงอย่างไรบ้างคะ

เกียจพวกไม่เห็นคุณค่าความเปงหญิงจริงเลย

 

เราอยากได้รูปวงจรชีวิตขิงแมลงเนะ

ใครอยาช่วยก้อช่วยได้นะ                                     

+*+*+*+*สนจัยติดต่อได้คะ*+*+*+*+*+*+*

+*+*+*+*+บับ+*+*+บาย

เราก็อยากได้รูปวงจรชีวิตของแมลงวันเหมือนกันอ่ะ  เอารูปให้ใหญ่กว่านี้ได้มั้ยคะ  เอาแบบชัดๆอ่ะ

เอามาโพสท์ในนี้นะคร้า  จะรอเน้อ

 

อยากได้รุปของแมลงวันใครหาได้ช่วยบอกที โทร 02+++++++

เราทำรายงานอาจารย์ อยากได้รูปแยอะ ทั้งวงจรและชนิด

 

อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะใครช่ยวได้บอกที่ดิ โทร 0683326**ช่วยหน่อยนะ

ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับแมลงอื่นๆอีกได้ไหมคะ เช่น   แมลงค่อม แมลงทับ เป็นต้น ถ้าสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเท้ามากกว่า ๔ เท้า ได้ยิ่งดี เช่น กลิ้งคี่ หมาร่า ตาปะขาว แม่ม่ายลองไน เหลือบ เป็นต้น แล้วจะรอคำตอบ

หน้าจะมีเยาะกว่านี้อีกนะคร้าบบบบบบบบบบบบบบบ

อยากรุ้ข้อมูลเกี่ยวกับโครโมโซ ของแมลงวัน รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

อยากได้รูปแมลงวันแบบน่ารักๆค่ะ จะเอาไปทำรายงานค่ะ อยากได้คะแนนเยอะๆค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะถ้าเป็นไปได้อยากได้ก่อนวันที่ 28 ค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ไม่รุจะไปหาที่ไหน

อยากได้เป็นวีดีโอ ไม่ทราบว่าหาได้ที่ไหน

ช่วยบอกด้วย จะเอาไปทำโปรเจ็ค

อยากทราบถึงรายละเอียดของการมองเห็นของแมลงวัน   กรุณาบอกให้ทราบด้วยค่ะ  อยากทราบจริง ๆ

 

 

ไม่ทราบว่าถ้านำแมลงวันไปเลี้ยงสัตว์เศษฐกิจ พวกกบ นก จะได้ไม๊ครับ จะมีพิษต่อสัตว์ที่กินเข้าไปหรือไม่

เอ๊ะ ! ถ้าเราใช้สารสกัดจากธรรมชาติได้ไหมครับ

เช่น  สารสกัดชีวภาพ สารสะเดา โดยที่เราไมได้ ฆ่าแมลงวัน จะมีวิธีไหมครับ ช่วยบอกที่

 

ทำไมแมลงวันต้องถูมือด้วยครับบอกทีนะ  อยากรู้จิงๆอ่ะ

ขอบคุณครับ ทำรยงานได้แล้ว

รูปนี่ใช่กลิ้งคี่หรือป่าวหรือเป็นแมลงจี่

 

ตอนกลางคืนแมลงวันอยู่ที่ไหนค่ะ และอยู่อย่างไร ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ อยากรู้จริงๆค่ะ

อยากทราบรายละเอียดว่าแมลงวันสามารถไล่ด้วยความถี่เหมือนยุงได้หรือเปล่า จะทำโปรเจค

ด่วนกรุณาตอบมาทาง mail ด้วย

  • [email protected]
    IP: xxx.44.8.100
    เขียนเมื่อ 
mail นี้นะ

อยากทราบลักษณะการมองเห็นของแมลงวันว่าเป็นอย่างไร หาอ่านแล้วไม่เจอ ถ้าจะกรุณาตอบได้ทางเมล์ จักขอบคุณมาก

ขอชื่อทางวิทยาศาสของแมลงวันด้วยคะ

อยากทราบว่าวิธีแบบไหนที่ทำให้แมลงวันหนี

อยากเห็นลักษณะของกล่องดังแมลงวันครับ
กล่องดักแมลงวัน ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ เป็นกล่องลักษณะสี่เหลี่ยม มีฝาปิดใสสองชั้น ซึ่งเมื่อแมลงวันบินเข้าไปกินเหยื่อสดที่อยู่ในกล่อง ทันทีที่กินเสร็จแมลงวันจะบินขึ้น และจะติดอยู่ที่ฝาชั้นที่สอง ส่วนของตัวกล่องนั้นมี มีรูอยู่โดยรอบกล่อง เพื่อให้แมลงวันสามารถบินผ่านเข้าไปได้มีรูปป่าวคับ ขอหน่อย 
อย่ากให้มีรูปให้กว่านี้หน่อยนะครับ

hi there!My name's zaa what si you name?

น่าสนใจดี แต่อยากได้สิ่งที่สามารถกำจัดเเมลงวันได้ดีกว่านี้

แมลงวันอะไรว่ะไปวางไข่ที่ตูดหมาของผม พอมันเป็นตัวอ่อนมันแดกตูดหมาผมหมดเลย

อยากจะรูมันเป็นสายพันธุ์อะไร

อยากทราบว่า กลางคืนแมลงวันหายไปไหน

เมื่อหนอนหยุดกินจะเริ่มคลานไปสู่ที่แห้งๆ -----มันจะไปฟักตัวในดินใช่ไหม เคยได้ยินมาใช่รึเปล่า