ความเห็น 208370

แมลงวัน ( ภรณี บุญสิงห์ 46311189 )

A
IP: xxx.9.111.219
เขียนเมื่อ 
ไม่ทราบว่าถ้านำแมลงวันไปเลี้ยงสัตว์เศษฐกิจ พวกกบ นก จะได้ไม๊ครับ จะมีพิษต่อสัตว์ที่กินเข้าไปหรือไม่