การรักษาความสวยงามของหน้าตาบล็อกเป็นสิ่งที่เจ้าของบล็อกควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น สีสรรของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร การจัดวางเนื้อหา องค์ประกอบต่างๆ และ รวมถึงขนาดของรูปภาพที่บรรจุอยู่ในบันทึกหนึ่ง ๆ  ที่ควรจะใช้อย่างคงที่สม่ำเสมอ (Consistency)

บันทึกฉบับนี้ ดิฉันอยากจะแนะนำเรื่องขนาดของรูปภาพที่ใส่ในบันทึกของบล็อกใน GotoKnow.org คะ ซึ่งควรจะกว้างประมาณ 440 pixels เพื่อรูปภาพจะถูกแสดงได้อย่างพอเหมาะพอดีสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 800 x 600 pixels คะ ซึ่งดิฉันคาดว่า จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่คนไทยใช้อยู่น่าจะอยู่ที่ 800 x 600 pixels คะ อันนี้ ดิฉันอาศัยจากการดูเครื่องที่หน่วยงานของดิฉัน และ หน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรราชการที่เคยเห็น ไม่มีงาน survey ใดๆ สนับสนุนนะคะ

ส่วนตัวแล้ว โดยอ้างอิงจากสมมุติฐานข้างต้น ดิฉันก็เลยอยากสนับสนุนว่า รูปภาพที่เราใส่ในบันทึกของบล็อกก็น่าจะต้องมีขนาดที่ฟิตได้กับจอที่ผู้อ่านส่วนใหญ่ใช้กัน ซึ่งหลายๆ ครั้งที่ดิฉันทดลองตกแต่งรูปภาพและใส่ลงไปในบันทึก ก็พบว่า รูปขนาดกว้าง 440 pixels เป็นขนาดเหมาะที่สุดสำหรับการแสดงใน GotoKnow.org บนจอภาพขนาด 800 x 600 คะ

ตัวอย่างหน้าบล็อกใน GotoKnow.org แสดงบนจอภาพขนาด 800 x 600


ตัวอย่างหน้าบล็อกใน GotoKnow.org แสดงบนจอภาพขนาด 1024 x 768

หมายเหตุ รูปภาพด้านบนทั้งสองนี้ ถูกปรับขนาดให้เป็น 440 pixels โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop คะ