`พัสดุก้าวไกลด้วย IT

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขณะนี้ทุกหน่วยงานในจังหวัดชุมพรไำด้นำระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ การจัดซื้อทางอีเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพรได้เริ่มนำระบบนี้มาใช้ตั่งแต่ 1 ตุลาคม  2547 การทำงานในระยะแรกมีปัญหาบ้างเล็กน้อย เช่น ข้อมูลในการจัดทำเอกสารการสอบราคาเนื่องจากช่วงแรกขาดการอบรม แต่อาศัยการติดต่อกับกรมบัญชีกลางจึงสามารถได้ข้อมูลมาปฏิบัติงานได้บ้างพอสมควร  และถ้ามีปัญหาให้สอบถามได้ที่http:// www.gfmisreport.mygfmis.com 

        ขณะนี้การนำ IT มาใช้ก็ยังมีปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ของสถานศึกษาระดับอำเภอแต่ กศน.ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สื่อIT มาไว้ที่ หน่วง กศน. จังหวัดแล้ว โดยได้งบสนับสนุนมาจาก สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor chumphonความเห็น (0)