สวัสดีครับลูกศิษย์และชาว Blog

 

ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ผมได้รับเกียรติจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาให้ไปจัดการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ต้องชื่นชมลูกศิษย์ของผม ผอ.วสุมดี อิ่มแก้ว ที่มีความมุ่งมั่นและมีความเชื่อว่า "คน" คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร และได้พยายามจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

 

ผมเชื่อมั่นเสมอว่าความสำเร็จในเรื่อง "คน" นั้นจะต้องเน้นความต่อเนื่อง ผมเองก็ทำงานให้แก่หน่วยงานของอาชีวะฯ ต่อเนื่องมาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 15 แล้วในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ของอาชีวะฯ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาข้าราชการระดับผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ กลุ่มข้าราชการในส่วนกลาง และการเจาะลึกสู่การทำงานในระดับวิทยาลัย เริ่มจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพสตึก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาแห่งนี้ และยังมีที่อื่น ๆ อีกที่จะต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

การมาเยี่ยมและร่วมเรียนรู้ไปกับบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาในครั้งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้รเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะคงมีอะไรใหม่ ๆ ที่ผมและลูกศิษย์ของผมคงจะได้เรียนรู้ร่วมกัน และขอใช้ Blog นี้เป็นคลังความรู้ของพวกเราครับ

                                                      จีระ หงส์ลดารมภ์

 

 

ภาพบรรยากาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553