ความเห็น 1877509

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

เขียนเมื่อ 

หลักการเขียนวิสัยทัศน์ จากประการณ์ของ ดร.จีระ

1. วิสัยทัศน์ คืออะไร ?                                                                                                                                     

 • ทิศทางที่จะไป ไปแล้วจะทำให้เราอยู่รอด ทำให้เก่งกว่าคนอื่น และทำให้เราดูแลลูกค้า ของเราได้
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร อยากให้เป็นอย่างไร

2. VISION ที่ดีต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นด้วย และมีส่วนร่วมกำหนดด้วย (SHARED VISION)

    เพราะ VISION ไม่ใช่ของคนๆหนึ่ง

3.หนังสือ BUILT TO LAST วิเคราะห์ว่าธุรกิจที่อยู่ได้นานเกิน 100ปี ผู้นำและคนในองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์

4. VISION WITHOUT ACTION ก็คงไม่ได้ประโยชน์นัก

5. VISION WITHOUT ACTION ก็ถูกมองว่าเป็นความฝัน

6. MISSION  คืออะไร?

                คือ พันธกิจหรือภารกิจที่เราจะทำเพื่อตอบสนองเป้าหมายของ VISION เหล่านั้น

 1. การกำหนด VISION MISSION ไม่พอต้องมี CORE VALUE ขององค์กรหรือแก่นนิยม คือคุณค่าที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราไปสู่ความเป็นเลิศ เช่น องค์กรของผมจะเน้น
 • แม่นยำ (Accuracy)
 • สร้างสรรค์ (Creativity)
 • มูลค่าเพิ่ม (Value added)
 • และความสุขในการทำงาน (Happiness)

ตัวอย่าง Core Value ของ U.S. ARMY คือ

 • Courage
 • Honor
 • Integrity

       8. JOHN F. KENNEDY ส่งคนไปโลกพระจันทร์

       9. VISION  ได้มาอย่างไร?

                - สนใจความรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                - อ่านหนังสือมากและหลายๆชนิด

                - รู้จักเรียนรู้งานที่ทำอยู่

                - เป็นผู้ที่ช่างสังเกต และนำไปปฎิบัติ

               - มีพันธมิตรทางปัญญามากหลายๆด้าน  เช่น เราเป็นนักวิชาการก็รู้จักธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ

                  อย่าทำตัวแคบๆ

                - เลือกดูรายการโทรทัศน์ที่ให้ประโยชน์ เช่น CABLE TV

                - ใช้ INTERNET อย่างสม่ำเสมอ

                - มีวัฒนธรรมการเรียนรู้

                - เรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์ในความคิดของเราคืออะไร?

เป็น Concept และทิศทาง การกำหนดเป้าหมายเพื่อไปสู่การพัฒนาขององค์กร

Methodology ในการที่จะได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ของเราคืออะไร

 • Brainstorming & Make Conclusion
 • เรามองปัญหาว่าคือปัญหาอะไร และสิ่งที่เราขาดอยู่
 • ดูของเดิมกับสิ่งที่เราทำได้จริง สถานศึกษา นักเรียน และการให้แก่ชุมชน
 • มองความจริงวันนี้และฉายภาพไปในอนาคต

กิจกรรมที่ 1

ทบทวนวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเสาวภา และปรับใหม่เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ

 • วันนี้เสาวภาสำรวจดูว่าร้อยปีที่ผ่านมาเราเก่งอะไรบ้าง อย่าทำในสิ่งที่เราไม่เก่ง
 • เสาวภาต้องดึงเอานักธุรกิจเก่ง ๆ มาพูดเรื่องจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ
 • เขียนเป็น Statement ไม่เกิน 3 – 4 บรรทัด
 • ต้องมี timeframe คือ 5 ปี 10 ปี 15 ปี