วันนี้อาจารย์จะถามถึงเรื่องการทำวิทยานิพนธ์และถามถึงการวางแผนงานในการศึกษารวมถึงขั้นตอนในการศึกษาซึ่งการเรียนวันนี้อาจารย์จะพูดถึงการทำงานเป็นกลุ่ม การแชร์ความคิดระหว่างบุคคลเพราะว่าถ้าไม่มีการปรึกษาหรือการพูดคุยกันความรู้ก็จะไม่เกิดเพราะได้มีการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นกันก็จะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น แต่ส่วนมากแล้วก็ตามอาจารย์ไม่ทันเพราะอาจรย์พูดเร็วมาก บางครั้งศัพย์บางคำก็ไม่คุ้นเคยก็ได้แต่เปิดดู DICTIONARY  แต่ก็ไม่ทันอยู่ดีแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด จะปลอบใจตังเองว่า"ลิงค่างกลางป่ายังเอามาฝึกเล่นละครได้เลย "