การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรง  นอกจากนี้เราจะมีความกระฉับกระเฉง  มีความคล่องตัว  ไม่อ้วนและสุดท้ายไม่แก่