รู้สึกชื่นชมการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ในด้านการจัดการงานทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีฯ  แสง สี เสียง การแสดง  นิทรรศการพระราชกรณียกิจ  พระราชประวัติส่วนพระองค์  การจัดจำหน่ายผลผลิตที่เกิดจากโครงการพระราชดำริต่าง ๆ  จัดได้สมบูรณ์และน่าสนใจมาก