ภาษาไทย

คำสำคัญ
การสอนให้นักเรียนหาคำสำคัญของเรื่องที่อ่าน(บทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง)เป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะสอนเด็กให้เข้าใจจึงขออนุญาตให้คำจำกัดความว่า  คำสำคัญคือคำที่สามารถบอก  อธิบายความหมายของเรื่องที่อ่านได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไทยสุขานารี(1)ความเห็น (0)