ร่างกายของคนเราประกอบด้วยโครงสร้างที่สำคัญ2ส่วนคืออวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกซึ่งแต่ละส่วนแยกออกมาและมีหน้าที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย