เทคนิคการใช้ * เพื่อการค้นหา...ของ Google

ส่วนหนึ่งของการค้นหาข้อมูล

การใช้ * เราจะใช้คำต่อไปนี้ในการยกตัวอย่าง นั่นก็คือคำว่า "น้ำ"          

            การใช้ * หน้าคำว่าน้ำ  (*น้ำ)  จะได้ผลลัพธ์คือ จะมีคำข้างหน้าคำว่า น้ำ ยกตัวอย่าง เช่น วัฐจักรน้ำ ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น          

          การใช้ * หลังคำว่าน้ำ  (น้ำ*)  จะได้ผลลัพธ์คือ จะมีคำหลังคำว่า น้ำ ยกตัวอย่าง เช่น น้ำหนัก น้ำคลำ เป็นต้น          

          การใช้ * ข้างหน้าและข้างหลังคำว่าน้ำ  (*น้ำ*)  จะได้ผลลัพธ์คือ จะมีคำทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำว่า น้ำ ยกตัวอย่าง เช่น มลภาวะน้ำอากาศ เป็นต้น

          การใช้ * ระหว่างคำคือใส่*ระหว่างคำว่าน้ำกับคำว่าใส  (น้ำ*ใส)  จะได้ผลลัพธ์คือ จะมีคำระหว่างคำว่า น้ำ กับคำว่าใส  ยกตัวอย่าง เช่น น้ำปูนใส น้ำมูกใส เป็นต้น แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคำว่าใสจะเป็นคำอื่นก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Wilaiphornความเห็น (0)